Niezamierzona samokrytyka b. rektora ? (czyli jak Krecia prezentuje niezbyt mądre poglądy i czuje się znakomicie)

Magister brojler

Polityka, Piotr Węgleński, 16 marca 2010

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego autorstwa Ernst&Young to marny produkt za duże pieniądze.

Jest zdumiewające, że Ernst&Young firmuje strategię tego rodzaju, choć fakt, że udało im się sprzedać tak kiepski towar za 1,6 mln zł, dobrze świadczy o zdolnościach handlowych firmy. Jeszcze bardziej zastanawiające są pochwalne komentarze prasowe, które ukazały się po ogłoszeniu strategii. Mam własną hipotezę, która to zjawisko tłumaczy: w dawnych rocznikach „Przekroju” pojawiała się postać Kreci Pataczkówny, która prezentowała oryginalne i niezbyt mądre poglądy. Otóż Krecia nie umarła, żyje i czuje się znakomicie! Tyle że zamiast do „Przekroju”, pisze do „Polityki” i „Gazety Wyborczej”.

Reforma nauki na finiszu

Sejmowe prace nad reformą nauki są na finiszu

PAP – Nauka w Polsce

… założenia pakietu sześciu ustaw, opatrzonych wspólnym tytułem: „Budujemy na wiedzy. Reforma nauki dla rozwoju Polski”. 

Jak informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w środę, 17 marca, posłowie wysłuchają drugiego czytania, a głosowanie nad pakietem jest możliwe jeszcze podczas tego posiedzenia Sejmu…

Reforma wzmocni projakościowy system finansowania nauki – niezależny Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych według transparentnych zasad będzie oceniać pracę wszystkich instytutów badawczych, a te odnoszące największe sukcesy będą mogły liczyć na największe finansowe wsparcie państwa.

W efekcie reformy powstanie też niezależne od polityków Narodowe Centrum Nauki, w którym o rozdziale publicznych środków na badania podstawowe zdecydują wybitni uczeni. Natomiast istniejące już Narodowe Centrum Badań i Rozwoju odpowiadać będzie za kreowanie strategicznego dla rozwoju Polski programu badań….

W ślad za pakietem ustaw naukowych do Sejmu, po przyjęciu przez Radę Ministrów, trafi wkrótce pakiet projektów nowelizujących prawo o szkolnictwie wyższym. Obecny rząd podjął się bowiem pierwszej od 1989 roku niemal jednoczesnej, kompleksowej i spójnej reformy dwóch powiązanych ze sobą sektorów: nauki i szkolnictwa wyższego. „To – zdaniem resortu – historyczna szansa, by wreszcie w pełni zintegrować oba obszary”.

Reforma nauki najprawdopodobniej wejdzie w życie w nowym roku akademickim 2010/11. SDD