Pierwszy w Polsce niepubliczny uniwersytet

Prywatna uczelnia z Warszawy w akademickim Poznaniu

GW

Pierwszy w Polsce niepubliczny uniwersytet powstanie w Poznaniu. Poznański Kampus Akademicki utworzą Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej z Warszawy…

ocelowo obie uczelnie chcą utworzyć niepubliczny uniwersytet. Będzie to pierwsza w Polsce taka instytucja. Władze podkreślają jednak, że jest to plan dalekosiężny. – Dałoby to nam niesamowity prestiż.

Pożegnanie PRL na uczelniach ?

POŻEGNAJMY PRL W UCZELNIACH

Forum Akademickie, Mirosław Handke

Bez zmian systemowych nie mamy szans na zbliżenie poziomu naszych uniwersytetów do poziomu chociażby światowych „średniaków”. Jeżeli chcemy opracować sensowną strategię rozwoju szkolnictwa wyższego, najpierw musimy przeprowadzić zdecydowane zmiany w jego strukturze i funkcjonowaniu. Czas najwyższy rozstać się z modelem, który w zasadzie ciągle tkwi w PRL−u.

Ustawa przyjęta na początku transformacji ustrojowej w roku 1990 nie mogła przewidzieć skali zmian w naszym kraju i wynikających z tych zmian wyzwań dla szkolnictwa wyższego. W efekcie w znacznym stopniu spetryfikowała system szkolnictwa wyższego PRL−u, który (o czym zapominamy) został wprowadzony na wzór radziecki w latach 1952−54, a więc w apogeum okresu stalinowskiego

Wystarczyłoby lepsze finansowanie ?

SPRAWDŹMY, CO KTO ZROBIŁ

Forum Akademickie

Rozmowa z prof. Maciejem Żyliczem,prezesem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Część z moich kolegów uważa, że nie jest u nas aż tak źle, wystarczyłoby lepsze finansowanie i być może jakieś niewielkie zmiany obecnie obowiązujących zasad, bo kształcimy dobrze i przy lepszym finansowaniu jesteśmy w stanie konkurować z najlepszymi i odnosić międzynarodowe sukcesy. Moim zdaniem jest zupełnie inaczej i abyśmy byli w stanie sprostać międzynarodowej konkurencji, musi pojawić się wiele zupełnie nowych mechanizmów. Dlatego uważam za ogromnie ważne, że pojawiły się dwie zaprezentowane niedawno strategie. Możemy je krytykować, możemy uważać, że któryś projekt nie idzie dostatecznie daleko, a inny proponuje złe rozwiązania, ale to, że dziś nad nimi dyskutujemy, jest niewątpliwie osiągnięciem i krokiem w dobrym kierunku.

Statut uczelni niepublicznej musi być uchwalony po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.

Uczelnie mają rok na uchwalenie nowych statutów

 Dziennik Gazeta Prawna

Statut uczelni niepublicznej musi być uchwalony po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.

Nawet pierwszy statut uczelni niepublicznej nadany przez jej założyciela musi być przedstawiony do zaopiniowania związkomdziałającym w uczelni. Tak wynika z poprawki przyjętej przez senatorów do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. ..

Kongres Praw Obywatelskich

Kongres Praw Obywatelskich

 25 -27 marca 2010 r. Kino Kultura
ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, Warszawa

Kongres to nic innego jak spotkanie, zjazd ludzi zainteresowanych pewnym problemem. Mamy w Polsce wiele cyklicznych kongresów – ostatnio odbył się Kongres Kultury Polskiej, corocznie obywatele spotykają się na Kongresie Obywatelskim. Planowany na marzec Kongres Praw Obywatelskich jest spotkaniem ludzi zaniepokojonych stanem zarówno uprawnień obywatelskich jak i tzw. obywatelskich cnót. Według organizatorów stan społeczeństwa obywatelskiego w Polsce jest m.in. wynikiem sytuacji, w której wpływ obywateli na sprawy publiczne, choć formalnie zapewniony (np. zapisy konstytucyjne) jest w dużej mierze fikcyjny (por. Założenia).