Uniwersyteckie rankingi pod lupą

Uniwersyteckie rankingi pod lupą

PAP – Nauka w Polsce

Rankingi szkół wyższych, ich jakość i metoda tworzenia, będą kontrolowane przez nową międzynarodową organizację IREG Observatory. W poniedziałek w Warszawie odbyło się jej pierwsze posiedzenie, na którym przyjęto zasady kontroli akademickich rankingów…. w Polsce, ale także w wielu innych krajach Europy i świata, istnieje problem jakości rankingów szkół wyższych, których przyjęta metodologia jest nierzetelna. „To jest tak, że niektóre rankingi są wzięte z sufitu. Ta czy inna gazeta je publikuje, a nie wiemy dla kogo są robione, w jakim celu, a przede wszystkim na jakiej podstawie wyróżnia się dane uczelnie” – tłumaczył Sadlak.

the Warsaw Perspective on Rankings in Humanities and Social Sciences.– IREG Meeting on Academic Ranking in Humanities and Social Sciences