O reformie szkolnictwa wyższego

O reformie szkolnictwa wyższego

Maciej Żylicz

serwis FNP

„..nie możemy sobie pozwolić na dobre samopoczucie w kwestii kondycji polskiego szkolnictwa wyższego i myślenie, że jego jedyną bolączką jest niedoinwestowanie…”

„Sytuacja jest zła i samo podniesienie nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe – oczywiście niezbędne – nie spowoduje jej uzdrowienia”

Czytanie reformy nauki w Sejmie

Projekty ustaw reformujących polską naukę – do drugiego czytania

PAP – Nauka w Polsce

Projekty ustaw reformujących strukturę i finansowanie badań naukowych w Polsce, m.in. poprzez powołanie Narodowego Centrum Nauki i likwidację najgorzej ocenianych instytutów, trafiły do drugiego czytania w Sejmie.

„To duży sukces. Udało się wypracować konsensus polityczny. To świadczy o tym, że partie koalicji rządzącej i opozycji są bardzo zdeterminowane, żeby wprowadzać reformę nauki w Polsce” – powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka podsumowując w rozmowie z PAP ponad roczną pracę nad projektami sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży.

W trakcie posiedzenia komisji posłowie jednomyślnie skierowali do drugiego czytania projekty sześciu ustaw: o zasadach finansowania nauki, o Polskiej Akademii Nauk, o Narodowym Centrum Nauki, o instytutach badawczych, o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz projekt ustawy wprowadzający przepisy przejściowe do tych ustaw….