Zwolnienie od podatku – zasady finansowania nauki

Stypendium naukowca bez daniny

Rz

Środki finansowe, które umożliwiają pracownikowi uczelni udział w badaniach za granicą, są zwolnione od podatku.

Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3 marca 2010 r (sygn. III SA/Wa 16/10).  Z pytaniem zwrócił się pracownik naukowy, który uzyskał finansowanie udziału w projekcie badawczym w ośrodku w innym kraju. Pieniądze zostały przyznane Akademii Rolniczej decyzją minister nauki i szkolnictwa wyższego, a ta przeznaczyła je na finansowanie uczestnictwa wnioskodawcy w programie „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców”.