Bezsporne kwestie rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego

Uczeni: sukcesy uczelni zależą od ich autonomii i konkurencji

PAP – Nauka w Polsce

Wprowadzenie konkurencji i zwiększenie autonomii uczelni to konieczna droga, by poprawić jakość prowadzonych przez nie badań naukowych – wynika z podsumowania konferencji, która dotyczyła spornych kwestii strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. 

„W Polsce trzeba poszerzyć autonomię uczelni i stworzyć im warunki rzeczywistej, uczciwej konkurencji o środki finansowe. Wtedy dopiero możemy liczyć na sukces” – powiedział w podsumowaniu dwudniowej konferencji prof. Maciej Żylicz..

„Zarządzanie polskim uniwersytetem przypomina zarządzanie fabryką w Jugosławii Tito. U Tito dyrektor fabryki był przewodniczącym samorządu, a samorząd oceniał dyrektora. Analogia jest jasna: to jest nasz rektor i senat. Z jednej strony przewodniczy, a z drugiej strony jest oceniany” – mówił Thieme. „Dlatego sensowne jest wprowadzenie rad powierniczych” – dodał.