Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika. Dialog ekspertów

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych :

Konferencja naukowa

Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika. Dialog ekspertów”

(Kraków, 22-23 lutego 2010 roku) 

Miejsce obrad

Gmach Polskiej Akademii Umiejętności, Duża Aula (ul. Sławkowska 17, Kraków)

Centralną ideą konferencji jest twórczy dialog naukowy i odważne zmaganie się z różnymi interpretacjami tych samych faktów i zagadnień.

Dylemat, także konkursów na etaty akademickie

Dylemat, także konkursów na etaty akademickie