O powszechny dostęp do literatury naukowej on-line

Prof. Rachoń apeluje o powszechny dostęp do literatury naukowej on-line

PAP – Nauka w Polsce

Nie można mówić o rozwoju nauki bez dostępu do informacji naukowo-technicznej. To jest poza wszelką dyskusją (…) Walczę o zapis ustawowy, gwarantujący polskiemu środowisku naukowemu bezpłatny dostęp do literatury on-line– deklarował senator RP prof. Janusz Rachoń podczas uroczystości ogłaszania wyników programu Lider Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. O wsparcie w tej sprawie zaapelował do środowiska akademickiego i mediów.