Strategia rektorska

DZIEŁO ŚRODOWISKA I EKSPERTÓW

Forum Akademickie

Rozmowa z prof. Jerzym Woźnickim, prezesem Fundacji Rektorów Polskich, przewodniczącym zespołu opracowującego „Strategię rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020”.

 Czekamy na opracowanie konsorcjum Ernst&Young i IBnGR. Rok 2010 powinien być przeznaczony na debatę nad obydwoma przedstawionymi projektami strategii oraz na przygotowanie i przyjęcie jednej spójnej strategii rządowej na następną dekadę, mającej szanse na uzyskanie poparcia środowiskowego. Dodajmy, że jeżeli to ma być strategia na dłużej, to powinna być akceptowana na tyle szeroko, by kolejne rządy chciały traktować ją jako obowiązującą, a nie zaczynały od tworzenia od nowa swojej własnej strategii. Mała nowelizacja, niesprzeczna z przyszłą strategią rządową, mogłaby zostać przeprowadzona. Tak rozumiem inicjatywę MNiSW. Z wielu uchwał KRASP wynika, że przyjęcie znaczących zmian ustawowych powinno być poprzedzone przyjęciem przez rząd długofalowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego.

——–

ŚRODOWISKOWA STRATEGIA ROZWOJU

Kartka z przeszłości

Studencka okupacja nie była hucpą

GW

W dniach 8-9 stycznia 1990 roku studenci Niezależnego Zrzeszenia Studentów okupowali budynek przy obecnym placu Uniwersyteckim, domagając się przekazania go Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Wywalczyli siedzibę dla uczelni.

Monitoring karier absolwentów

Uniwersytet Śląski bada karierę swych absolwentów

PAP – Nauka w Polsce

Ponad 75 proc. studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach znalazło zatrudnienie po studiach, a dla niemal 60 proc. z nich obecne miejsce pracy jest jednocześnie pierwszym od ukończenia nauki – wynika z pierwszych danych badania losów zawodowych absolwentów uczelni. Z początkiem kolejnego semestru mają być znane pełne wyniki pierwszego kompleksowego badania, które objęło absolwentów wszystkich kierunków roku akademickiego 2007/2008.