Na nauce można zarobić niezłe pieniądze

Na nauce można zarobić niezłe pieniądze

PAP – Nauka w Polsce

Choć początki są trudne, to możliwość zarabiania na nauce – dzięki kontraktom z przemysłem – jest nieograniczona. Przedsiębiorczość młodych uczonych, którą kiedyś uznawano za nielojalność, dziś jest ze wszech miar pożądana. Właśnie dlatego tworzymy inkubatory, żeby naukowcy nie zaniedbali części wdrożeniowej i mogli zarabiać niezłe pieniądze – mówi rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Włodzimierz Kurnik. 

Jak tłumaczy, rektorzy polskich szkół wyższych nie są zadowoleni z dotychczasowej mobilności młodych uczonych. Dawne zaszłości powodują, że w środowisku naukowym, podobnie jak w wielu innych, panuje niechęć do zmian miejsca pracy i zamieszkania. Absolwenci danej uczelni z reguły oczekują, że zrobią w niej doktorat i zdobędą kolejne stopnie naukowe.

Raport: bezpłatne studia są fikcją

Raport: bezpłatne studia są fikcją

PAP – Nauka w Polsce

W Polsce bezpłatne studia są fikcją, na uczelniach jest niska jakość kształcenia takich kierunków jak ekonomia czy prawo, brakuje badań naukowych dostrzeganych na międzynarodowym forum – to niektóre wnioski raportu „Szkolnictwo wyższe w Polsce – diagnoza”, które przedstawiły firma doradcza Ernst & Young oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. 

W raporcie, który przygotowano na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zdiagnozowano najpoważniejsze problemy szkolnictwa wyższego w Polsce. Raport jest częścią przygotowywanego projektu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Koszt projektu to ok. 1,7 mln zł.