Niewygodni mogą pracować naukowo w Ameryce

Zyzak wyjeżdża do Ameryki

Rz

Paweł Zyzak otrzymał stypendium na czteromiesięczny staż do waszyngtońskiego Institute of World Politics. Ufundowała mu je Polonia amerykańska. Na staż do instytutu rekomendował go historyk prof. Marek Jan Chodakiewicz, który prowadzi tam wykłady.

– Cieszę się bardzo z tej szansy. Dzięki temu po dłuższej przerwie będę się mógł znowu zajmować pracą naukową – mówi „Rz” Zyzak.

Amerykański instytut prowadzi prace badawcze i zajęcia z zakresu stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa światowego.

– Liczę, że gdy wrócę do Polski, uda mi się wreszcie zacząć pisanie doktoratu – deklaruje Zyzak. Chciałby się zająć w nim ponownie wydarzeniami z najnowszej historii Polski………..

Promotor jego pracy magisterskiej prof. Andrzej Nowak, historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, uważa całą sytuację za groteskową i żenującą.

– Dlatego, że ktoś miał odwagę stawiać niewygodne pytania, nie może znaleźć pracy ani rozwijać się naukowo?! To absurd – oburza się prof. Nowak. – Na szczęście można jeszcze pracować naukowo za granicą.

Diagnoza stanu Szkolnictwa Wyższego

Diagnoza stanu Szkolnictwa Wyższego

Gdyby nie niszczono w Polsce naukowców takich sukcesów byłoby więcej

WIELKI SUKCES NASZYCH NAUKOWCÓW

Sensacja w Polsce. Podręczniki do wymiany!

To prawdziwy przełom w nauce! Polscy naukowcy, prowadzący wykopaliska w Górach Świętokrzyskich, odkryli odciski stóp i kości najstarszych czworonożnych zwierząt lądowych. Odkrycie jest tak ważne, że – po opublikowaniu badań – trzeba będzie zmienić podręczniki do paleontologii!

Wyniki badań opublikowano na łamach najnowszego numeru prestiżowego tygodnika naukowego „Nature”.

W nieczynnym kamieniołomie Zachełmie pod Kielcami w Górach Świętokrzyskich naukowcy z Polskiego Instytutu Geologicznego oraz Uniwersytetu Warszawskiego odkryli skamieniałości i odciski stóp tetrapodów (czworonożnych kręgowców). Okazało się, że są one starsze o około 18 mln lat od najstarszych tego typu skamieniałości znanych nauce. Z pierwszych tetrapodów wywodzą się płazy, gady, ptaki i ssaki.

Zobacz film o sensacyjnym odkryciu

Tetrapod trackways from the early Middle Devonian period of Poland

Nature 463, 43-48 (7 January 2010)

Grzegorz Niedźwiedzki1, Piotr Szrek2,3, Katarzyna Narkiewicz3, Marek Narkiewicz3 & Per E. Ahlberg4

Młodzi naukowcy potrzebują wyzwań

Rektor PW: Młodzi naukowcy potrzebują wyzwań

PAP – Nauka w Polsce

Państwo powinno nie tylko finansować badania podstawowe, ale również naukę stosowaną, kreując duże projekty o charakterze cywilizacyjnym, które wygenerują popyt na innowacje – uważa prof. Włodzimierz Kurnik, rektor Politechniki Warszawskiej. Jego zdaniem, młodzi naukowcy wyjeżdżają z Polski motywowani nie tylko chęcią zarobku, ale również dlatego, że szukają pożywki dla swojego intelektu. 

Jak zauważa uczony, reformatorzy nauki w Polsce skupiają się na „tłoczeniu” innowacji do przemysłu, na tym, co zrobić, żeby patentów było jak najwięcej, jak wywierać nacisk na przemysł i podwyższać wskaźniki innowacyjności w gospodarce. Według prof. Kurnika, to działania ważne, ale niewystarczające. 

Państwo – przekonuje rektor PW – powinno prowadzić długoterminowe analizy możliwości i potrzeb rozwoju kraju typu „foresight” i na tej podstawie – w ramach strategii rozwoju kraju – ogłaszać wieloletnie programy, których realizacja wytwarzałaby zapotrzebowanie na innowacje, a z drugiej strony zachęciłaby przemysł do finansowania badań naukowych w perspektywie dużych kontraktów i zamówień…

Obecność naukowców w Radzie IPN bez ich dekomunizacji i lustracji jest wręcz śmiechu warta

Platforma chce upartyjnić IPN

Nasz Dziennik

Z prof. Piotrem Jaroszyńskim, kierownikiem Katedry Filozofii Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, rozmawia Marcin Austyn

Lewica chce zlikwidować Instytut. Platforma Obywatelska serwuje zaś pogląd, że jest on mocno upolityczniony, a zmiana sposobu nadzoru temu zapobiegnie. Wiele do powiedzenia przy wyborze Rady IPN miałyby środowiska naukowe. Czy jednak one zapewnią uwolnienie Instytutu od polityki?
– To jest niemożliwe, ponieważ inicjator tego pomysłu, czyli PO, wszystko, co robi, robi z racji politycznych. Więc to PO chce upartyjnić IPN. A obecność naukowców w Radzie IPN bez ich dekomunizacji i lustracji jest wręcz śmiechu warta, bo przecież to środowisko naukowe było bardzo silnie infiltrowane przez PZPR i służby specjalne. Środowisko to jest, niestety, ciągle mało wiarygodne, a w sprawach historycznych mało obiektywne, zwłaszcza jeśli jest związane z poprzednim systemem.

Polskie uczelnie na skraju załamania

Studenci uczelni publicznych także będą płacić czesne?

Rz

Polskie uczelnie na skraju załamania, czyli ekonomiczna diagnoza stanu szkolnictwa wyższego” – pod takim hasłem eksperci konsorcjum Ernst & Young i Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawią dziś raport „Szkolnictwo wyższe w Polsce – diagnoza”. Dokument ma poprzedzić ogłoszenie strategii rozwoju szkolnictwa wyższego na lata 2010 – 2020 zamówionej za ok. 1,7 mln zł przez Ministerstwo Nauki.

– W diagnozie pokazujemy wyraźnie problemy, których rozwiązanie zaproponujemy w strategii. Ogłosimy ją jeszcze w styczniu – mówi prof. Krzysztof Rybiński z Ernst & Young….

Wyraźny jest podział na szkoły biedne i bogate. – Finanse publiczne koncentrują się na 25 większych uczelniach publicznych. Konsumują one 84 proc. środków na badania, 77 proc. wszystkich pieniędzy, które wpływają do systemu. Zatrudniają 50 proc. kadry i kształcą 44 proc. studentów. To pokazuje, że mamy 25 koncernów edukacyjno-naukowych, a reszta to małe szkoły – mówi prof. Jackowski.

Z danych resortu nauki wynika, że prawie dwie trzecie naukowców zatrudnionych jest w wielu miejscach, przez co nie poświęcają dostatecznie dużo czasu studentom jednej uczelni.

Ministerstwo Nauki rozważa przeprowadzenie w lutym debaty nad pomysłami z obu strategii: rektorów i konsorcjum.