Czy Rektor UM we Wrocławiu Ryszard Andrzejak popełnił plagiat?

Czy Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Ryszard Andrzejak popełnił plagiat? (cześć 3.)

Czy Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Ryszard Andrzejak popełnił plagiat? (cześć 2.)

Czy Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Ryszard Andrzejak popełnił plagiat?

Chiński syndrom ?

BĘDZIE LISTA ZAKAZANYCH DOMEN Koniec wolności. Rząd Tuska blokuje internet

„Dziennik Gazeta Prawna”.

Dostęp do internetu będzie w Polsce limitowany. Przy okazji zdelegalizowania e-hazardu rząd chce stworzyć czarną listę domen, które będą musieli blokować dostawcy internetu – ustalił „Dziennik Gazeta Prawna”. Konkretne adresy będą wskazywać UKE, policja, służby specjalne i Ministerstwo Finansów.

——–

Rząd chce kontrolować internet? „Nieprawda”

tvn.24

Przy okazji walki z hazardem w internecie, rząd chce nowelizować prawo telekomunikacyjne i stworzyć czarną listę domen, które będą musieli blokować dostawcy – ustalił „Dziennik Gazeta Prawna”. Wicepremier i minister gospodarki dementował w Sejmie te doniesienia: – Medialne informacje są dalekie od prawdy – mówił.

Finansowanie badań stosowanych

Prof. Smólski: Polacy muszą szukać nisz dla działań w sferze B+R

PAP – Nauka w Polsce

Aktywne włącznie się przemysłu w finansowanie badań stosowanych stwarza realną szansę pojawienia się weryfikatora celowości podejmowania bardzo wielu działań w sferze nauki. Udział przemysłu w finansowaniu nauki w Polsce jest niższy niż 30 proc. Wyjście od tego poziomu do stanu: 2/3 finansuje biznes i przemysł, a 1/3 budżet państwa zajął Korei Południowej i Stanom Zjednoczonym około 15 lat. My możemy ten stan osiągnąć szybciej, o ile będziemy postępować racjonalnie i pragmatycznie. Na świecie udowodniono, że przekroczenie poziomu wydatków z budżetu na badania powyżej 1 proc. PKB, zaczyna skutecznie pobudzać otoczenie do inwestowania w badania i rozwój – mówi dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Bogusław Smólski. 
Jak ocenia profesor, państwa wysoko rozwinięte wykorzystują bogaty zbiór instrumentów finansowych (anioły biznesu, seed capitals, venture capital, itp.) do wspierania małych i średnich firm w dostępie do środków na rozwój. Podobne instrumenty na rynku polskim występują jeszcze ciągle szczątkowo i lokują swą aktywność w zakresie małego ryzyka tzn. na późniejszych, a nie wczesnych etapach badań. Brakuje również, aktywnej polityki fiskalnej do stymulowania inwestowania w obszarze B+R. W rankingu państw używających narzędzi podatkowych do tego celu Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie…

Kudrycka: podpisano porozumienie w sprawie zwolnień na UMCS

Kudrycka: podpisano porozumienie w sprawie zwolnień na UMCS

PAP – Nauka w Polsce

Przedstawiciele władz i związkowców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej podpisali 30 października porozumienie dotyczące restrukturyzacji zatrudnienia. Zakłada ono m.in. zwiększenie sprzątanych powierzchni i likwidację stanowisk szatniarzy i woźnych – poinformowała w czwartek posłów minister nauki Barbara Kudrycka. 

Kudrycka, odpowiadając na pytanie posłów PO dotyczące sytuacji finansowej UMCS, przypomniała, że uczelnie wyższe w Polsce działają na zasadzie pełnej suwerenności i samorządności, także w obszarze możliwości finansowych uczelni.

„Najważniejszym elementem autonomii uczelni jest autonomia w zakresie polityki finansowej. Sytuacja UMCS jest trudna i narastała od wielu lat, od wielu lat następował tam przerost zatrudnienia i funduszu płac. Można jednak powiedzieć, że obecne władze wprowadziły działania restrukturyzacyjne, które mają szansę doprowadzić do tego, że uczelnia poradzi sobie z tymi problemami” – mówiła minister nauki i szkolnictwa wyższego…

Przypomniała także, iż dotychczas prawo nie pozwalało ministrowi na szybką reakcję na doniesienia o problemach finansowych uczelni. „Dlatego w założeniach reformy szkolnictwa wyższego przyjętej w października zakładamy wprowadzenie większej wrażliwości władz uczelni na prowadzenie gospodarki finansowej. Zastanawiamy się też w związku z tym czy rachunki uczelni nie powinny być prowadzone na dwóch oddzielnych kontach – jednym dotyczących środków publicznych, drugim – środków zewnętrznych” – mówił minister.

„Przewidujemy również, że jeżeli zadłużenie uczelni będzie wyższe niż 25 proc. środków przeznaczonych na dotację stacjonarną, to będziemy problem sygnalizować uczelni i postulować program naprawczy. Jeżeli nie zostanie on zrealizowany efektywnie przez okres dwóch lat, wówczas przewidujemy, że minister wyznaczy osobę pełniącą obowiązki rektora w zakresie gospodarki finansowej, które pomoże uczelni wyjść z kryzysu” – dodała Kudrycka.

Idzie kryska na Matyska

Koniec z „wypożyczaniem” naukowców

Dziennik Polski

EDUKACJA. Kolejny rok akademicki będzie przełomowy dla uczelni prywatnych. Wiele z nich będzie się musiało pożegnać z wykładowcami z uczelni publicznych.

Nowe przepisy, które mają wejść w życie od 2010/2011 roku, oznaczają koniec pracy w kilku miejscach. Naukowcy będą mogli zatrudniać się maksymalnie na dwóch etatach. Wzmocni się też funkcja rektora. Aby móc pracować poza macierzystą uczelnią, będzie trzeba prosić go o zgodę. Do tej pory nie była ona wymagana.

O skali wieloetatowości dowodzą oświadczenia naukowców, które zgromadziło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wynika z nich, że ponad jedna trzecia profesorów dorabia na dwóch lub więcej etatach. 16 procent docentów uczelni publicznych pracuje na dwóch etatach. Część wykładowców prowadzi też dodatkowo własną działalność gospodarczą.

– Od końca lat 90. liczba studentów w Polsce wzrosła ponad czterokrotnie – mamy ich dziś 1,9 mln. W tym samym okresie kadra akademicka kształcąca studentów powiększyła się jedynie o 30 procent – mówi Bartosz Loba, rzecznik prasowy resortu nauki. – Te dysproporcje doprowadziły do patologii: na każdego profesora czy docenta przypada dziś ponad 77 studentów i doktorantów.

Do ministerstwa dociera coraz więcej sygnałów o zaniedbywaniu obowiązków przez wykładowców i wyręczaniu się w pracy asystentami. – Zdarzały się przypadki, że wykład cenionego profesora studenci oglądali z telewizora! – mówi Bartosz Loba. –