Sonderaktion Krakau: Nie zapomnijcie naszej śmierci

Sonderaktion Krakau: Nie zapomnijcie naszej śmierci

GW

Niemcy użyli podstępu, obwieszczając, że odbędzie się wykład SS-Sturmbannführera Bruno Müllera na temat „niemieckiego punktu widzenia w sprawie nauki i szkolnictwa wyższego”. Nikt nie przeczuwał, że to pułapka?

– We wrześniu rządził w Krakowie Wehrmacht. Instytucje, w tym szkoły i uczelnie, miały podjąć pracę. Rektor uniwersytetu Tadeusz Lehr-Spławiński zaczął organizować rok akademicki. Poinformował o tym władze niemieckie. Sprzeciwu nie było. Trzeba pamiętać, że w Krakowie wciąż żywe były tradycje monarchii austriackiej. Dlatego zaproszenie na wykład w sytuacji, gdy nikt z profesorów nie zrobił nic nielegalnego, nie wydawało się groźne. Oni szli na ten „wykład” w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za losy uniwersytetu i nauki polskiej. Ubrali się elegancko w garnitury, żeby wysłuchać tego, co ma do powiedzenia przedstawiciel władz okupacyjnych. Nie przeczuwali, że to może być podstęp. Byli wśród nich profesorowie, adiunkci, asystenci. Ich winą było to, że byli inteligentami polskimi. Bruno Müller w chwili aresztowania powiedział: „Tutejszy uniwersytet rozpoczął wasz rok szkolny bez wcześniejszego uzyskania zgody władz niemieckich. Jest to przejaw złej woli. Poza tym ogólnie wiadomo, że wykładowcy byli stale wrogo usposobieni do nauki niemieckiej. To są powody, dla których wy wszyscy […] zostaniecie posłani do obozu koncentracyjnego”.

Intelektualiści w okowach totalitaryzmów

Intelektualiści w okowach totalitaryzmów.

Kontestacja. Kooperacja. Kolaboracja

KNHS UJ

Konferencja  zorganizowana dla upamiętnienienia Sonderaktion Krakau w 70. rocznicę wydarzenia. Konferencja odbędzie się w dniach 4 – 6 listopada 2009 r. Wstęp wolny