Sprzeciw wobec decyzji nadania A. Michnikowi tytułu dr h.c.

Protest przeciwko doktoratowi h.c. dla Michnika

niezalezna.pl, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, isakowicz.pl

Skrajną „poprawnością polityczną” jest decyzja Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (dawna Wyższa Szkoła Pedagogiczna, dawna Akademia Pedagogiczna) o nadaniu doktoratu honoris causaszefowi „Gazety Wyborczej”. Nie dziwi więc protest pracowników tejże uczelni.

Jako syn nieżyjącego pracownika naukowego AP protest ten w pełni popieram…

Stanowcze NIE!

 

Nadanie Adamowi Michnikowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zostało zapowiedziane przez władze Uczelni na 17 listopada b. r.
Należy wyjaśnić, że decyzja przyznania tegoż doktoratu była  n i e z g o d n a  z wolą większości osób obecnych na posiedzeniu Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w dniu 9 lipca b. r., na którym wniosek ten został formalnie przegłosowany. Tylko 36 osób, czyli 46,2 %, zagłosowało „tak”, a pozostali (42 osoby – 53,8 %) albo wyrazili sprzeciw, wybierając „nie”, albo wstrzymali się od głosu, lub też oddali głosy nieważne. W czasie dyskusji dwie osoby ustosunkowały się krytycznie do propozycji, uzasadniając swoje stanowisko, ale dalszą dyskusję przerwano. Wniosek o przyznaniu tegoż doktoratu honoris causa został zainicjowany „odgórnie”. Najpierw pomysł podsunięto Instytutowi Filozofii i Socjologii, gdzie został  o d r z u c o n y  przez Radę tegoż Instytutu, a potem Instytutowi Politologii, którego Rada go zatwierdziła.
Szacunek dla naszej Uczelni i sprzeciw wobec zainspirowanej „jedności” nakazuje nam wyrazić stanowcze NIE i upublicznić to stanowisko.
Za wyrażających sprzeciw nauczycieli akademickich
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor
dr hab. Henryka Kramarz, prof. UP
dr hab. Józef Misiek, prof. UP
(kolejne podpisy są sukcesywnie składane)

Stypendia bez PIT

Stypendia prywatne bez PIT po akceptacji ministra

Dziennik Gazeta Prawna

Stypendia przyznawane studentom przez prywatne podmioty będą zwolnione z PIT, pod warunkiem że zasady ich przyznawania opracowane przez fundatora zatwierdzi minister.

Nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, którą przyjął już Senat, przewiduje m.in. przyznawanie studentom stypendiów przez podmioty prywatne – osoby fizyczne i prawne. Przychody z tytułu takich stypendiów nie będą opodatkowane, po spełnieniu określonych warunków….

 

Hakerzy zdobyli stronę UW, a studenci UW zdobyli mistrzostwo w programowaniu

Hakerzy zdobyli stronę UW

tvn.24

Dane osobowe, adres zameldowania, pesel, numer dowodu i telefon. Hakerom udało się bez większych przeszkód dostać się do stron dostępnych tylko dla administracji. Zdaniem firmy, która wykonała stronę, musiało dojść do włamania, witryny miały bowiem wszystkie zabezpieczenia. – Można bez problemu przeglądać dane osobowe studentów i nauczycieli – adres zameldowania, nr. pesel i dowodu osobistego – piszą na platformę Kontakt TVN24 hakerzy m0rph i b00y4k4 z zespołu „devilteam”.
Sami sprawdziliśmy dostępność danych i okazało się, że faktycznie, wystarczyła zwykła przeglądarka internetowa, żadnych dodatkowych programów hakerskich…
Rzeczniczka UW zapytana o sytuację, przerażona wykrzyknęła – O matko!

Zewnętrzna firma, która wykonała stronę tłumaczy, że nie jest możliwe, aby luka w zabezpieczeniach pojawiła się bez ingerencji z zewnątrz. Przedstawiciel tej firmy podkreślił również, że wraz z modyfikacją strony przez hakerów, sprawa nabrała charakteru przestępstwa. Strona była w weekend aktualizowana z najnowszymi zabezpieczeniami.

————
a:

Co dzieje się z karierą młodego pracownika naukowego

Dr Letki: sektor prywatny szanuje naukowców

PAP – Nauka w Polsce

Co dzieje się z karierą młodego pracownika naukowego, kiedy wraca ze stażu na Oxford University? Dr Natalia Letki z Instytutu Socjologii UW – laureatka grantu European Research Council (ERC) – jest pewna, że gdyby nie stypendium Powroty/Homing Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), jej kariera badacza zainteresowanego naukami społecznymi „zwiędłaby” w bardzo szybkim tempie. Dr Letki bada, jak obywatele krajów postkomunistycznych postrzegają dobra publiczne, państwo i jego instytucje oraz jakie czynniki wpływają na to, że państwo i obywatele są w stanie współpracować w zakresie tworzenia tych dóbr.