Wszystkich Świętych

Wszystkich Świętych

Zmarli w 2009

Zmarli w 2009: Polska

newsweek.polska

1 listopada to Dzień Wszystkich Świętych, dzień pamięci o tych, których nie ma już wśród nas. Przypominamy znanych Polaków, postaci zarówno bardziej, jak i mniej kryształowe, które odeszły w ciągu minionych 12 miesięcy.

Helena Wolińska-Brus

Prokurator, uczestniczka procesów stalinowskich w latach 40 i 50. Nadzorowała m.in. śledztwo przeciw gen. Augustowi Fieldorfowi „Nilowi”. Po 1968 r. wyemigrowała do Wielkiej Brytanii. W ostatnich latach Polska bezskutecznie zabiegała o jej ekstradycję. Zmarła 26 listopada. Miała 89 lat.

Andrzej Samson

Psycholog, jeden z pionierów polskiej psychoterapii. Autor wielu książek i artykułów popularyzujących psychologię. Oskarżony o czyny pedofilskie wobec swoich pacjentów oraz o posiadanie i rozprowadzanie dziecięcej pornografii. Nieprawomocnie skazany na 8 lat więzienia, zwolniony z aresztu ze względu na stan zdrowia. Zmarł 8 marca. Miał 62 lata.

Zbigniew Religa

Kardiochirurg i polityk, pionier polskiej transplantologii. W 1985 r. dokonał pierwszego w Polsce przeszczepu serca. W III RP senator oraz kandydat na prezydenta w wyborach w 2005 r. (ostatecznie wycofał się z kandydowania, popierając Donalda Tuska). W rządzie Jarosława Kaczyńskiego pełnił funkcję ministra zdrowia. Zmarł 8 marca. Miał 71 lat.

Paweł Wieczorkiewicz

Historyk i sowietolog, związany z Uniwersytetem Warszawskim. Wielki krytyk Związku Radzieckiego i komunizmu, uważał, że Polska w 1939 r. powinna wybrać sojusz z Hitlerem przeciwko Stalinowi. Krytykował również decyzję o wybuchu powstania warszawskiego i opowiadał się za rehabilitacją Eligiusza Niewiadomskiego, mordercy Gabriela Narutowicza. Zmarł 23 marca. Miał 61 lat.

Andrzej Stelmachowski

Prawnik i polityk, specjalizował się w prawie cywilnym i rolnym. Pierwszy marszałek Senatu po jego przywróceniu w 1989 r. W rządzie Jana Olszewskiego minister edukacji narodowej. Doradzał prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu w sprawach Polonii. Zmarł 6 kwietnia. Miał 85 lat.

Leszek Kołakowski

Filozof, za młodu orędownik marksizmu, potem jego wnikliwy krytyk. Zmuszony do opuszczenia Polski po 1968 r., na stałe związał się z uniwersytetem w Oxfordzie. Oprócz poważnych tekstów filozoficznych był też autorem książek i programów telewizyjnych, przybliżających zagadnienia filozofii szerokiej publiczności. Zmarł 17 lipca. Miał 82 lata.

Barbara Skarga

Filozof, etyk, historyk filozofii. W czasie II wojny światowej łączniczka AK, w 1944 r. aresztowana przez Sowietów i skazana na 11 lat łagrów. Jest autorką m.in. książek.: „Czas i trwanie. Studia nad Bergsonem”, „Ślad i obecność”, „Człowiek to nie jest piękne zwierzę”. Swoje wspomnienia z gułagu zawarła w opublikowanej przez paryską „Kulturę” pozycji „Po wyzwoleniu 1944-1956″. Zmarła 18 września. Miała 90 lat.

————

ODESZLI W OSTATNIM ROKU

tvn.24

22 stycznia odeszła w wieku 69 lat Anna Radziwiłł – historyk, inicjatorka reformy szkolnictwa. W rządzie Tadeusza Mazowieckiego została wiceministrem edukacji. W latach 1997-2001 pełniła funkcję doradcy ministra edukacji. Ponownie wiceministrem została w rządzie Marka Belki. W marcu 2008 r. weszła w skład Rady Edukacji Narodowej.

20 maja w wieku 59 lat zmarł prawnik, znawca problematyki praw człowieka, prof. Zbigniew Hołda.  Działał na rzecz dostosowania polskiego systemu prawnego i penitencjarnego do standardów europejskich. Jako adwokat prowadził tzw. sprawy precedensowe, w których wyrok może spowodować nową interpretację prawa. W 1980 i 1981 r. doradzał Solidarności. W stanie wojennym był internowany

Zmarli w roku 2009 ( z Wikipedii)

Leszek Nowak, polski filozof, logik i teoretyk prawa, pracownik naukowy poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Tomasz Dybowski, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego. profesor prawa cywilnego na Uniwersytecie Warszawskim

Janusz Kaczmarski, polski malarz i pedagog, profesor sztuk plastycznych

Witold Rosiński, polski profesor techniki, członek PAN

Jan Stankowski, polski fizyk, członek Polskiej Akademii Nauk

Jan Steffen, polski specjalista w dziedzinie genetyki, immunologii i onkologii doświadczalnej, członek rzeczywisty PAN

Jan Charytański, polski duchowny katolicki, profesor teologii

Marek Dietrich, polski inżynier mechanik, specjalista w zakresie układów mechanicznych, członek rzeczywisty PAN, rektor PW (1990-1996

Jerzy Głazek, polski geolog, speleolog, taternik

Jan Rychły, polski profesor, członek honorowy Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Franciszek Witczak, polski zoolog, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Lucyna Frąckiewicz, polska ekonomistka, rektor Akademii Ekonomicznej i wykładowczyni Uniwersytetu Śląskiego

Stanisław Karolak, polski językoznawca, romanista i slawista

Jerzy Wocial, polski filozof, publicysta, tłumacz

Jerzy Perzanowski, polski filozof

Andrzej Flis, polski antropolog, socjolog

Zygmunt Waźbiński, polski historyk sztuki, wybitny znawca włoskiego renesansu

Piotr Słonimski, polski genetyk, twórca genetyki mitochondrialnej

Stefan Kryński, polski mikrobiolog, profesor Akademii Medycznej w Gdańsku

Kazimierz Orzechowski, historyk państwa i prawa, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego

Lubomir Baran, polski naukowiec, dyrektor Instytutu Geodezji i Fotogrametrii, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Elżbieta Malicka, polska profesor, lekarz weterynarii

Kazimierz Goździuk, polski lekarz, chirurg, profesor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Anna Pawlak-Druzgała, profesor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Eugeniusz Piontek, polski prawnik, profesor prawa europejskiego

Alfred Zejc, polski lekarz, profesor Akademii Medycznej i Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Jarosław Mianowski, polski muzykolog, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Franciszek Lis, polski geolog

Maciej Nałęcz, polski naukowiec, biocybernetyk, poseł na Sejm PRL IX kadencji

Jerzy Kalisiak, polski ekonomista, doktor honoris causa Thames Valley University i Oxford Brookes University

Franciszek Błażejewski, polski zoolog

Henryk Majecki, polski uczony, badacz, popularyzator dziejów najnowszych regionu białostockiego

Elżbieta Zawacka, polska generał brygady, kurierka Komendy Głównej Armii Krajowej

Zygmunt Zieliński, polski ekonomista

Włodzimierz Mirowski, polski socjolog

Andrzej Seyfried, polski uczony, specjalista rehabilitacji, doktor honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Bogusław Gdowski, polski specjalista w dziedzinie kartografii matematycznej i zastosowania matematyki