Polacy liczą na państwo – sondaż CBOS

Polacy liczą na państwo

Rz

sondaż CBOS

Badanie opracowano na podstawie sondaży przeprowadzonych przez CBOS w dniach 6-12 sierpnia (reprezentatywna próba losowa dorosłych Polaków liczyła 1041 osób) oraz w dniach 3-9 września (reprezentatywna próba losowa dorosłych Polaków liczyła 1086 osób).

Polacy oczekują od państwa, że zapewni wysoki poziom służby zdrowia i edukacji (86 proc.) oraz będzie zwalczać bezrobocie (71 proc.).

W porównaniu do poprzedniego badania na temat poglądów Polaków z jesieni 2007 roku liczba osób, które uważają, że obowiązkiem państwa jest zadbanie o służbę zdrowia i edukację wzrosła o 3 punkty procentowe

W porównaniu do badania z 2007 roku więcej jest zwolenników lustracji (wzrost z 58 proc. do 65 proc.). 17 proc. ankietowanych jest zdania, że osoby publiczne nie powinny składać oświadczeń o współpracy ze służbami specjalnymi PRL (przed dwoma laty – 20 proc.).

Oczekiwanie, że państwo zapewni wysoki poziom edukacji i usług w ochronie zdrowia wyrażają głównie wyborcy PSL (95 proc.) i SLD (91 proc.), w przypadku PiS jest to 88 proc., a PO – 78 proc.

Lustrację popiera 79 proc. wyborców PiS, 70 proc. zwolenników PSL, 69 proc. sympatyków PO i 55 proc. – SLD.

Jutro Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej


Przeciw „wilczym biletom”


Przeciw „wilczym biletom”

serwis PSRP
Z niepokojem odbieramy sygnały, iż rektorzy niektórych uczelni wymieniają między sobą pisma będące swoistymi „wilczymi biletami”, a zawierające informację mniej więcej treści… – napisał Rzecznik Praw Studenta do Szefa Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Całość wystąpienia w załączniku.
Załączniki
1. wystąpienie RPS do KRASP (245 KB)

Konferencja „Silniejszy studencki ruch naukowy”

Konferencja „Silniejszy studencki ruch naukowy”

serwis  PSRP

W imieniu Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem i wzmocnieniem studenckiego ruchu naukowego na międzynarodową konferencję szkoleniową „Improving student scientific movement – silniejszy studencki ruch naukowy” oraz Zjazd przedstawicieli krajów Grupy Wyszehradzkiej – V4 Meeting. Oba te wydarzenia odbędą się w dniach 23 – 25 października 2009 r. w ośrodku zamiejscowym Uniwersytetu Śląskiego znajdującym się w położonym na pograniczu polsko-czeskim Cieszynie.

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki
1. Zaproszenie (313 KB)
2. Program (372 KB)
3. Karta zgłoszeniowa (339 KB)

Rola mentora w rozwoju naukowym

Mistrz wie, jak poprowadzić ucznia i… kiedy pozwolić mu na niezależność

PAP – Nauka w Polsce

Nie jest ważne, co człowiek studiuje, co robi, jaką karierę sobie wybiera, najważniejsze jest, kogo po drodze spotyka – tak prof. Tadeusz Luty, b. rektor Politechniki Wrocławskiej, ocenił rolę mentora w rozwoju naukowym młodych ludzi, podczas dyskusji zorganizowanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP). O roli profesorów – zarówno „strażników starego porządku”, którzy przycinają skrzydła młodym naukowcom, jak i „mistrzów, którzy badaniami i dydaktyką prowadzonymi na najwyższym poziomie, pokazują drogę, mówili również: prof. Marek Świtoński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz prof. Krzysztof Woźniak z Uniwersytetu Warszawskiego, laureat programu Mistrz FNP. 

Prof. Luty podkreślił, że pożądana w polskiej nauce mobilność badaczy wiąże się nie tylko z koniecznością wyjeżdżania zagranicę i podejmowania współpracy w ramach międzynarodowych zespołów i projektów. Dotyczy również podejmowania pracy w różnych polskich uczelniach i instytucjach, co stoi w opozycji ze zwyczajem pozostawania w jednostce macierzystej ze względu na opacznie rozumianą lojalność wobec mentorów.

„Argument, że naukowiec wraca z zagranicy do tego samego miejsca, w którym pracował przed wyjazdem, ponieważ chce być fair w stosunku do swojego mentora, ja emocjonalnie rozumiem, ale nie popieram. Każdy prawdziwy profesor, który jest dumny ze swojego wychowanka, cieszy się bardziej, jeśli ten wychowanek odnosi sukcesy na obcym gruncie, a i tak się z nim spotyka” – przekonywał honorowy przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

„Uczony, szczególnie młody człowiek, ma prawo wyboru miejsca – najlepszego, do realizowania swoich ambicji naukowych i karier. Takiej mobilności oczekujemy też od liderów” – postulował, tłumacząc, że w Polsce powinno się odejść od zasady powoływania dyrektora instytutu z grona jego pracowników. Lider, który przyjdzie „czysty, bez uwikłań, bez znajomości” może poprowadzić jednostkę we właściwym kierunku. Zdaniem prof. Lutego, taki człowiek nie pomyśli nawet, żeby nie przyjąć do grona swoich pracowników stypendysty FNP powracającego z zagranicznego stażu.

Na takie zjawiska, jak blokada etatów, zwrócił bowiem uwagę prof. Świtoński. W jego ocenie, system szkolnictwa wyższego w Polsce jest całkowicie niedrożny.

„Jak mamy absorbować najwybitniejszych, wybitnych i bardzo dobrych młodych ludzi, którzy być może chcą się przenieść w ramach Polski, czy wracać po długoterminowych pobytach zagranicą? Etaty w polskich większości instytucji są niejednokrotnie obsadzone przez ludzi, którzy nie mają osiągnięć naukowych, nie dają z siebie więcej, niż absolutne minimum dydaktyczne, a są na kontraktach wieloletnich, przedłużanych dość niefrasobliwie” – pytał prof. Świtoński.

Według niego, to właśnie owi nieudolni adiunkci blokują mobilność młodych doktorów. Jednak system prawny i organizacyjny nauki w Polsce sankcjonuje tę sytuację.

„Nie rozumiemy, że mamy do czynienia z elitą, która wymaga innych warunków, ale żeby te warunki były, system powinien być udrożniony. Dlaczego kilkunastu ludzi, którzy wracają z niezwykłymi osiągnięciami, którzy przeszli poprzez niezwykle rygorystyczny system oceny FNP, nie znajduje dla siebie miejsca? Jak mogą w ogóle zdarzać się dyskusje +A może by ich nie zatrudnić?+ Tutaj potrzeba zmian systemowych!” – apelował.

Profesorowie zgadzają się, że mistrz nie tylko wie, kiedy dać niezależność swojemu wychowankowi, ale również kiedy ustąpić mu miejsca lub znaleźć to miejsce – kosztem innego, mniej utalentowanego pracownika naukowego. Prof. Krzysztof Woźniak z Wydziału Chemii UW dodał ponadto, że prawdziwy mistrz powinien być aktywnym badaczem i dydaktykiem.

Przyszłość szkolnictwa wyższego

Przyszłość szkolnictwa jednym z tematów IV Kongresu Obywatelskiego

PAP – Nauka w Polsce

Przedstawiciele rządu, rektorzy wyższych uczelni i publicyści wezmą udział w IV Kongresie Obywatelskim, który odbędzie się 17 października w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.Spotkaniu towarzyszy hasło „Razem wobec przyszłości”. Patronat medialny nad jedną z kongresowych debat – pt. „Jakie szkolnictwo wyższe do roku 2030?” – objął serwis Nauka w Polsce – Polskiej Agencji Prasowej.

W dyskusji „Jakie szkolnictwo wyższe do roku 2030?” wezmą udział: rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, prof. Waldemar Tłokiński – rektor Szkoły Wyższej Ateneum, prof. Marek Kwiek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr hab. Małgorzata Dąbrowska z Uniwersytetu Łódzkiego. Komentarz do dyskusji wygłosi Piotr Pacewicz, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”. Do dyskusji odniesie się również prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Badania kontra niż demograficzny

Kudrycka: prowadzenie badań pomoże przetrwać niż demograficzny

PAP – Nauka w Polsce

Prowadzenie badań naukowych przez uczelnie oraz inwestowanie w rozwój własnej kadry naukowej może pomóc przetrwać im trudne czasy, gdy liczba studentów będzie się zmniejszać w związku z niżem demograficznym – uważa minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. Tymczasem – według Kudryckiej – uczelnie niepubliczne w Polsce zajmują się głównie nauczaniem studentów, w znikomym stopniu w porównaniu z uczelniami publicznymi, zajmują się pracą badawczą i podnoszeniem kwalifikacji swojej kadry.

Przypomniała, że studenci uczelni niepublicznych, tak jak studenci uczelni publicznych, mogą korzystać z pomocy materialnej ze środków publicznych. Zaznaczyła, że ministerstwo rozpoczęło starania, by również fundusze na badania naukowe trafiały do pracowników uczelni niepublicznych.

Jednocześnie Kudrycka poinformowała, że w tym roku z możliwości sfinansowania badań ze środków publicznych skorzystała „znikoma liczba” liczba pracowników naukowych uczelni niepublicznych. W jednym z dwóch konkursów na sfinansowanie badań własnych na 4 600 wniosków tylko 75 pochodziło z uczelni niepublicznych, stanowiło to 1,6 proc. wszystkich wniosków. W drugim zaś z konkursów na 4 800 wniosków, tylko 82 pochodziły z uczelni niepublicznych, co stanowiło 1,7 proc. wszystkich wniosków.

Według Kudryckiej, aż 75 proc. wszystkich prac badawczych w Polsce prowadzonych jest na uczelniach.

Polskie uczelnie daleko

Polskie uczelnie nie są na topie

GW

Uniwersytet Jagielloński na 302. pozycji. Za nim – 349. miejsce – Uniwersytet Warszawski. Ranking uczelni według brytyjskiego pisma Times Higher Education Magazine.

Rektorzy innych krakowskich szkół wyższych twierdzą, że ranking odzwierciedla zaniedbania polskiej edukacji. – Mamy umysły, mamy umiejętności, ale brak nam aparatury do pracy naukowej – mówi prof. Zbigniew Kąkol, prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Podkreśla też, że 20 lat temu polityka polska zaczęła dążyć do zwiększenia „stopnia scholaryzacji”, co zaowocowało dwa razy większą liczbą studentów na uczelniach. – Kadra dydaktyczna nie zwiększyła się jednak dwukrotnie, trudno się więc dziwić, że w rankingu, który bierze pod uwagę liczbę studentów przypadających na jednego nauczyciela, nie jesteśmy w czołówce – mówi. Zauważa też, że 40 procent punktów, które mogła zdobyć uczelnia, to jej znajomość wśród naukowców świata. – Pomijając, że to kryterium bardziej pasuje do konkursu piękności, niż rankingu szkół wyższych, w Polsce obowiązuje ruch jednokierunkowy. To my jeździmy na zagraniczne uniwersytety. Znamy je i możemy chwalić. Do nas przyjeżdżają rzadziej, więc mniej nas znają i chwalą. Studentów zagranicznych też trzeba mieć czym przyciągnąć, a my jesteśmy biednym krajem – mówi Kąkol.


Rektor Akademii Rolniczej, a jednocześnie wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Janusz Żmija, szanse na wejście polskich uczelni do ogólnoświatowych zestawień widzi w jednoczeniu się w federacje. – Mamy rozproszone ośrodki akademickie, które bardzo dbają o swoją autonomię. Tymczasem powinny nawzajem sobie pomagać. Dzięki temu ich baza naukowa stanie się bogatsza – podkreśla.

Uważa, że zalecenie, by uczelnie wspierały się nawzajem, tworząc federacje, powinno znaleźć się w przygotowywanej przez rząd strategii rozwoju szkolnictwa wyższego.

Rządowy projekt zakłada promowanie i wspieranie najlepszych ośrodków, w tym finansowe.

Mają one otrzymywać więcej pieniędzy na badania naukowe, wynagrodzenia członków zespołów badawczych i stypendia dla doktorantów. Będą też miały pierwszeństwo w staraniu o rządowe środki, np. na zatrudnianie uczonych z zagranicy czy zakup aparatury. – Podobne rozwiązania stosują liderzy wszystkich rankingów. Dlatego elitarne jednostki naukowe i uczelniane od wieków mają Brytyjczycy, a ostatnio również Chińczycy, Niemcy oraz Francuzi – mówi Barbara Kudrycka, minister nauki.

Chce też by – tak jak na Zachodzie – wszystkie uczelnie mogły prowadzić otwarte konkursy na wszystkie stanowiska. Dzięki tym wszystkim zmianom za kolejnych kilka lat nasze uczelnie mają zyskać szansę walki o wyższe pozycje w rankingach światowych.

Źródło: Gazeta Wyborcza Kraków