Opinia KSN o nowelizacji ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”

Opinia KSN o nowelizacji ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”

WIADOMOŚCI KSN – Rocznik 20097-8 (160-161)


IV Kongres Obywatelski

Kongres Obywatelski

Zaproszenie na IV Kongres Obywatelski

Serdecznie zapraszam do udziału w IV Kongresie Obywatelskim, który odbędzie się 17 października 2009 r. w gmachu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Al. Niepodległości 162) w godz. 11.00-17.00, pod hasłem „Razem wobec przyszłości”.

Najważniejszym wyzwaniem, wobec którego stoimy jako Polacy w następnym dwudziestoleciu jest poprawa zdolności do współdziałania, lepsze wykorzystanie potencjału zbiorowego, zbudowanie naszego prawdziwego RAZEM. Temu właśnie wyzwaniu będzie poświęcony IV Kongres Obywatelski. Będziemy się wspólnie zastanawiali, jakie drogi wiodą do naszego Razem w XXI wieku. Czy chcemy tworzyć wspólnotowość opartą na systemie wartości i tożsamości, czy na określonych zasadach, czy może na wspólnych celach i działaniach? Chcemy też jeszcze raz zapytać: do czego nam jest potrzebna tak naprawdę podmiotowość zbiorowa w XXI wieku i na jakich wyborach cywilizacyjnych oprzeć naszą dalszą modernizację i rozwój.

Podejmowanie tych kwestii w debacie międzyśrodowiskowej i międzypokoleniowej jest konieczne jeśli chcemy uniknąć utraty kontroli nad naszym losem zbiorowym, jeśli chcemy zachować i rozwinąć swoje kody kulturowe i swój styl życia. Jeśli mamy ambicję, by współkształtować przyszłość świata odciskając na niej swoje piętno, swój charakter.

Mówcami plenarnymi Kongresu będą m.in. Lech Wałęsa, prof. Janusz Czapiński, prof. Zdzisław Krasnodębski, dr Bogusław Grabowski, prof. Jadwiga Staniszkis i europoseł Janusz Lewandowski.

Główna część debaty będzie toczyła się na sesjach tematycznych.

W tym roku wprowadzamy ważną innowację, służącą poprawie dialogu obywateli z władzą publiczną. Do każdej sesji tematycznej zaprosiliśmy reprezentanta tej władzy, który odniesie się do całokształtu dyskusji. Tworzymy więc nowy obyczaj: najpierw mówią i dyskutują obywatele a władza publiczna słucha, aby później zaprezentować swoje stanowisko. Mamy nadzieję, że to rozwiązanie będzie dobrze służyło budowie demokratycznej kultury debat publicznych w Polsce. Zaproszenie do występowania w roli reprezentanta władzy publicznej przyjęli (w kolejności sesji): Poseł Joanna Kluzik-Rostkowska, Wicemarszałek Senatu prof. Marek Ziółkowski, Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów dr Maciej Grabowski, Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny.

Wstęp jak zwykle wolny. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Będzie możliwość zabrania głosu!Tutaj znajdą Państwo formularz rejestracyjny

Jan Szomburg
Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Inicjator i Organizator Kongresów Obywatelskich

IV KONGRES OBYWATELSKI

RAZEM WOBEC PRZYSZŁOŚCI

W stronę odpowiedzialności i sukcesu zbiorowego

17 października 2009, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

11.00-12.30    Sesja plenarna otwierająca Kongres

–    Jan Szomburg, Prezes IBnGR – Idea Kongresu – Od sukcesu indywidualnego do zbiorowego
–    Lech Wałęsa, były Prezydent RP – Na jakich wartościach oprzeć przyszłość Polski i świata?
–    prof. Janusz Czapiński, Uniwersytet Warszawski – Poprawa współdziałania Polaków warunkiem dalszego rozwoju Polski
–    prof. Zdzisław Krasnodębski, Uniwersytet im. Kard. Stefana Wyszyńskiego – Po co nam sukces zbiorowy w XXI w. ?
–    Joanna Szczepkowska, aktorka, publicystka – Co znaczy Razem?
–    dr Bogusław Grabowski, Prezes Zarządu, Skarbiec Asset Management Holding S.A, Członek Rady Programowej PFO  – Wyzwania rozwojowe Polski

–    Marta Megger – tegoroczna maturzystka – Czy szkoła uczy Razem?

12.30-13.00    Przerwa na kawę

13.00-15.00 Debaty tematyczne

1. Portret młodego pokolenia

2.    Jakie Razem Polaków w XXI wieku? Wspólnota tożsamości, zasad czy działań?
3.    Priorytety edukacji Polaków w XXI w.


4. Jakie szkolnictwo wyższe do roku 2030?


5.    Priorytety rozwoju gospodarczego do roku 2030


6.    Jak uczynić regiony motorami modernizacji i rozwoju Polski?


7.    Kultura przestrzeni wobec presji rynku

15.00-15.40    Lunch

15.45-17.00    Sesja plenarna podsumowująca Kongres

Sprawozdania z debat tematycznych: prof. Krystyna Szafraniec, dr Rafał Prostak, Iwona Majewska-Opiełka, dr Wojciech Misiąg, prof. Krzysztof Rybiński, prof. Janusz Zaleski, Witold Radwański

Wystąpienia zamykające:

prof. Jadwiga Staniszkis, Uniwersytet Warszawski – Podmiotowość dla rozwoju?
– Janusz Lewandowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego – Wybory cywilizacyjne Polski w perspektywie do roku 2030
– Maciej Witucki, Przewodniczący Rady Programowej Polskiego Forum Obywatelskiego – Słowo na zakończenie Kongresu