List Przewodniczącego PSRP do Samorządów Studenckich


List Przewodniczącego PSRP do Samorządów Studenckich

2009-10-01 21:41
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Samorządowcy,

Chciałbym Was powitać w nowym roku akademickim 2009/2010. Głęboko wierzę, że wakacyjny odpoczynek dał Wam siłę, by z entuzjazmem wrócić w uczelniane mury i poświęcić się nie tylko nauce, ale także działalności na rzecz innych i codziennemu studenckiemu życiu.[…]

Nadchodzący rok akademicki może być dla środowiska studenckiego niezwykle ważny.Ministerstwo zapowiada nowelizację ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Zgodnie z zapowiedzią, w tym roku mają się rozpocząć prace legislacyjne aby zapowiadane zmiany mogły wejść w życie w kolejnym roku akademickim. Po raz pierwszy od wielu lat postulaty studenckie są tak poważnie w tej dyskusji brane pod uwagę, dlatego też nie możemy zmarnować najbliższych miesięcy.Wprowadzenie wielu przepisów niewątpliwie potrzebne jest już teraz.Dotyczy to chociażby reformy procesu kształcenia, zacieśnienia dialogu między pracodawcami i uczelniami, umiędzynarodowienia, zmian w systemie kredytów studenckich i pomocy materialnej, mechanizmów zabezpieczających studenta przed nieuczciwymi praktykami ze strony uczelni, oraz zwiększenia niezależności samorządów studenckich i Parlamentu Studentów RP.

Równolegle zaś toczą się prace nad Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego, która może doprowadzić do rewolucji w szkolnictwie na przestrzeni kilkunastu najbliższych lat. Warto aby środowisko studenckie zabiegało o włączenie w prace nad strategią, bo ich wyniki bez uwzględnienia perspektywy osób kształcących się trudno będzie uznać za pełnowartościowe.

Jednakże potrzeby wypracowania strategii na długie lata nie należy mylić z koniecznością natychmiastowych zmian w ustawie. Determinacja niektórych środowisk by zmiany wprowadzić jest bezprecedensowa i nie można tej sytuacji zmarnować. Dlatego wszelkie próby opóźnienia prac legislacyjnych pod pretekstem chociażby prac nad strategią czy zbliżających się wyborów można uznać za działanie antystudenckie, a samorządy studenckie, jako wyraziciel interesu ogółu studentów, powinny takim działaniom zdecydowanie się przeciwstawić.

Najbliższy rok akademicki to również ciekawy kalendarz wydarzeń organizowanych przez Parlament Studentów RP dla samorządów studenckich.[…]

Żywię głęboką nadzieję, że każdy z Was zaangażuje się w dyskusję nad koniecznymi z perspektywy studenta zmianami w szkolnictwie wyższym oraz aktywnie będzie uczestniczył w działaniach swojego samorządu na forum ogólnokrajowym.

Bartłomiej Banaszak
/ – /
Przewodniczący
Parlamentu Studentów RP

Pełna wersja listu w załączniku.

Załączniki
1. List do samorządów studenckich (381 KB)

W obronie prawa do prawdy

RMP: W obronie prawa do prawdy

prawica.net 2009-10-04 | Mariusz A. Roman

Piotr Walerych, Konrad Turzyński oraz Antoni Wręga to trzech aktywnych działaczy byłego Ruchu Młodej Polski. W 30 rocznicę powstania RMP zabrali oni głos poza oficjalnymi obchodami – wystosowując list otwarty, który zamieszczamy poniżej…

Protestujemy przeciw takim obyczajom, przypominając naszym kolegom z dawnych lat, że kiedyś wspólnie tworzyliśmy i kolportowaliśmy „Apel o nauczanie bez kłamstwa”. Przynajmniej część z nas pragnie być wierna tamtemu przesłaniu. Jesteśmy z tymi, którzy biją się o prawdę. Jesteśmy z tymi, których się poniża i szykanuje(w ostatnich kilku miesiącach dotknęło to także panów: Pawła Zyzaka i prof. Andrzeja Nowaka). Nie chcemy i nie będziemy biernie się przyglądać pseudointelektualnej przemocy. Wybieramy solidarność z poszukującymi prawdy, a nie solidarność grupowego oportunizmu.

Lekcja dziennikarstwa

Lekcja dziennikarstwa

Rz, Wildstein

Osobiście znam wielu inteligentów, ludzi dobrze wykształconych, ba, humanistycznych profesjonalistów, których światopogląd nadal kształtuje „Wyborcza”. Nie miejsce tu na rozważanie dlaczego tak się dzieje. Z pewnością przyczynia się do tego lenistwo i strachliwość intelektualna, które powodują, że wielu – skąd inąd inteligentnych ludzi – obawia się poddać rewizji raz ustalone poglądy, a tym samym naruszyć swoje mentalne bezpieczeństwo; lęka się nowych wyzwań, w tym konieczności zmiany dotychczasowych sądów i ocen. Funkcjonowanie w zbiorowości, która upewnia się w swoich poglądach, wzmacnia takie postawy. Przecież wszyscy (czyli ci, których znamy) nie mogą się mylić.