Rusza pomoc dla żaków

Rusza pomoc dla żaków

Rz

To kolejny rok akademicki, w którym można się starać o nisko oprocentowany kredyt studencki. Wymaga to spełnienia kilku formalności.

Kredyt studencki gwarantuje ustawa z 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (DzU z 1998 r. nr 109, poz. 685), a szczegółowe wytyczne zawiera rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego (DzU z 2006 r. nr 186, poz. 1371). Zapewnia środki utrzymania na czas studiów.

Warunkiem otrzymania kredytu jest uzyskanie poręczenia. Najczęściej poręczycielami są rodzice, jednak muszą być oni wiarygodni dla banku. Najuboższym studentom do wysokości 70 proc. kwoty kredytu takiego poręczenia może udzielić BGK.

Starać się o niego mogą studenci uczelni prywatnych i państwowych bez względu na tryb i kierunek studiów. Warunkiem jest rozpoczęcie ich przed 25. rokiem życia. Pierwszeństwo mają jednak studenci z rodzin o niskich dochodach. Kredyt przyznawany jest na czas studiowania, jednak nie dłużej niż na sześć lat.

Student może się ubiegać o jeden taki kredyt na cały okres nauki. Jeżeli po ukończeniu studiów pierwszego stopnia podejmuje studia uzupełniające, to na podstawie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki bank wydłuży okres kredytowania.

Kiedy i ile bank wypłaca

Wypłata to 400 lub 600 zł miesięcznie. Decyzja należy do studenta.