Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

Blogmedia24

Informacja Zarządu na temat prac prowadzonych przez Stowarzyszenie Blogmedia24.pl

Platforma dziennikarstwa obywatelskiego Stowarzyszenia Blogmedia24.pl

Planujemy stworzenie pierwszej w sieci polskich mediów internetowych platformy informacyjnej, opiniotwórczej i aktywizującej społeczność , tworzonej przez blogerów amatorów.

Miejsca na zgłaszanie własnych , autorskich projektów obywatelskich. Podejmowanie interwencji w sprawach publicznych, bulwersujących opinie społeczną na szczeblu lokalnym, jak i całej Polski .

Uruchomienie działu informacji dla szukających pracy i innej formy pomocy obywatelom.

Uruchomienie działu podstawowej informacji z zakresu spraw gospodarczych, prawnych i finansowych . Wymiana doświadczeń i informacji w ważnych sprawach społecznych i zawodowych. Nawiązywanie kontaktów z podobnymi inicjatywami społeczności blogerskiej w innych krajach .

Wymiana doświadczeń i budowanie poziomej komunikacji obywatelskiej .Badanie opinii społecznej – własne ankiety i sondaże.

Nawiązanie łączności z diaspora polską . Wymiana informacji z życia w Polsce i ośrodków polonijnych w świecie. Inicjowanie lub wspieranie akcji pomocy dla Polonii na wschodzie, przekazywanie informacji o problemach , jak sukcesach ośrodków polonijnych .”.

Inwigilacja w Internecie?

Czy to koniec anonimowości w Internecie?

Rz

14 milionów Polaków korzystających z sieci nie może spać spokojnie. Policja, CBA i ABW chcą mieć prawo śledzenia ich działań.

Policja i służby specjalne chcą, by portale i witryny gromadziły dane o internautach i ich działaniach na potrzeby możliwych śledztw. Służby miałyby dostęp do tych informacji przez 24 godziny na dobę, zdalnie, bez wiedzy i na koszt właścicieli witryn.

– Wysłaliśmy protest w tej sprawie do ministra spraw wewnętrznych i administracji Grzegorza Schetyny – mówi Maciej Hoffman, dyrektor generalny Izby Wydawców Prasy.

Według informacji „Rz” pomysł inwigilacji działań internautów powstał 8 czerwca na spotkaniu w MSWiA. Udział w nim wzięli m.in. przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i MSWiA. Powstała wówczas grupa robocza ma wprowadzić zmiany do nowelizowanej ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane miałyby być gromadzone – według nieoficjalnych informacji „Rz” – przez pięć lat. Obowiązek ten spocząłby na firmach zarządzających komunikatorami internetowymi, witrynami z blogami oraz forami dyskusyjnymi. Organy ścigania zainteresowane są informacjami o aktywnych działaniach internautów. Archiwizowano by wszystkie dane, jakie zostawiają oni i ich komputery w sieci.