Jak unikać nierzetelnych uczelni wyższych

Gazeta Prawna
Kandydat na studia powinien zweryfikować, czy uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia danego kierunku. Niektóre uczelnie w ogóle nie mogą prowadzić studiów lub rekrutować nowych studentów. Państwowa Komisja Akredytacyjna zabroni kolejnych naborów na studia tym szkołom, które kształcą najsłabiej
W dniu 20 lipca 2009 r. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, zawiesiła uprawnienie bielskiej Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów do kształcenia na kierunku informatyka. Jeżeli decyzja się uprawomocni, szkoła ta nie będzie mogła rekrutować studentów aż do cofnięcia decyzji, czyli do momentu poprawy warunków kształcenia. Podobny zakaz obejmuje m.in. kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Wyższej Szkole Humanistycznej w Katowicach oraz zarządzanie w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Świeciu. Przed wyborem kierunku i uczelni każdy kandydat na studia może sprawdzić, które szkoły nie mogą rekrutować kandydatów oraz, czy jakość ich kształcenia pozytywnie oceniła Państwowa Komisja Akredytacyjna. Warto też sprawdzić internetowe fora studentów, aby dowiedzieć się, czy szkoła rzeczywiście dba o jakość nauki i przestrzega praw studentów.

Już od roku akademickiego 2010/2011 zaostrzone zostaną zasady nadzoru nad jakością kształcenia. Uczelnie, które zostaną negatywnie ocenione przez Państwową Komisję Akredytacyjną, nie będą mogły prowadzić rekrutacji na dany kierunek studiów. Niepotrzebna będzie decyzja ministra nauki w tej sprawie…

Decyzje ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie zawieszenia lub cofnięcia uprawnień są opublikowane na stronie internetowej MNiSW (www.mnisw.gov.pl). Kandydaci na studia znajdą tam także informacje o nadzwyczajnych kontrolach w uczelniach (np. łódzkiej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej), likwidowanych szkołach (np. Wyższej Szkole Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Kętach) lub tych, które ogłaszają upadłość (np. Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej).

Kandydaci na studia powinni też sprawdzić studenckie fora internetowe. Dzięki temu mogą uzyskać informację, czy szkoła realizuje studia zgodnie z zapowiedziami, oraz czy dba o warunki nauki.

Wykształcony jak polityk

Wykształcony jak polityk

Wprost, Numer: 34/35/2009 (1388)

Co to za kraj, w którym z kryzysem walczy historyk, a wojskiem rzadzi człowiek, który w wojsku nigdy nie był (za to bywał w zakładzie psychiatrycznym jako student)? W którym minister kultury to mistrz obróbki skrawaniem, a z korupcja walczy współtwórczyni słowników? To Polska właśnie! „Wprost” prześwietlił dyplomy naszych polityków.