Studenci nielegalni na nielegalnej uczelni

Studenci nielegalni na nielegalnej uczelni

GW

Większość fakultetów w bydgoskim, grudziądzkim i inowrocławskim oddziale Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi działa niezgodnie z prawem – ogłosiło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

AHE to dawna Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna. Jej główna siedziba znajduje się w Łodzi. Prywatna uczelnia działa od 1993 r., w całej Polsce kształci ok. 36 tys. studentów. Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wykazie szkół niepublicznych przy łódzkiej placówce czytamy komunikat: „Ze względu na rażące naruszenie prawa polegające na prowadzeniu kształcenia poza siedzibą uczelni zostało wszczęte postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia na utworzenie uczelni oraz nakaz jej likwidacji”.


Bartosz Loba, rzecznik ministerstwa: – AHE prowadzi działalność dydaktyczną poza siedzibą uczelni, w miejscach, które nazwała punktami informacyjno-rekrutacyjnymi. Łamie w ten sposób wymogi odnoszące się zarówno do bazy dydaktycznej, jak i kadry. Są one ustalane w trosce o studentów i jakość kształcenia. Jeśli Akademia nie zastosuje się do naszych zaleceń, może zostać zlikwidowana wraz ze wszystkimi oddziałami zamiejscowymi, których jest już ponad 60 w Polsce i 10 za granicą.