Nędza intelektualna środowiska luminarzy polskiej nauki

Szkoła Myślenia Politycznego

salon24

Wywiad z dr Piotrem Gontarczykiem, historykiem i politologiem, wicedyrektorem Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej

Istotę problemu polskich nauk historycznych XXI wieku dobrze ukazuje sprawa ataków na książkę o Wałęsie przez ludzi z profesorskimi tytułami zanim się jeszcze wspomniana praca ukazała. To tylko symptomatyczna wizytówka dość powszechnej nędzy intelektualnej środowiska luminarzy polskiej nauki.

Tu wymiana pokoleniowa nic nie da, bo pokolenie „elit” PRL nie zniknęło, tylko powiela samo siebie na obraz i podobieństwo swoje.

Kto ma młodych historyków nauczyć niezależności w myśleniu, walki o prawdę i wiarygodność nauki?

Byli aktywiści PZPR?

Nie będzie też żadnej dyskusji z tezami książek podważających lub wręcz demistyfikujących historyków z obowiązującego mainstreamu. Bo przeciwnik jest zbyt silny: ma media i placówki naukowe. Może bez żadnych problemów stosować, zamiast siły argumentów, argumenty siły.