Prace Zespołu ds. Analiz Departamentu Strategii MNiSW

Spotkanie inaugurujące współpracę z badaczami zajmującymi się problematyką nauki i innowacji oraz rozpoczęcie prac Zespołu ds. Analiz Departamentu Strategii MNiSW

Serwis MNiSW

Dnia 27 maja 2009 r. w siedzibie MNiSW odbyło się spotkanie inaugurujące współpracę z badaczami zajmującymi się problematyką nauki i innowacji, oraz rozpoczęcie prac Zespołu ds. analiz Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Współczesnym wymogiem polityki, w tym także polityki naukowej oraz polityki szkolnictwa wyższego, jest opieranie jej na wiedzy – statystykach, badaniach naukowych, analizach. Z tego względu dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego kluczową kwestią jest stała współpraca z ośrodkami i badaczami zajmującymi się problematyką pozostającą w zakresie jego kompetencji.

Konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkursy w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych

PAP – Nauka w Polsce

Konkursy na wykonanie badań dotyczących technologii pozyskiwania energii, systemu interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej i systemu zmniejszenia energochłonności budynków, ogłosiło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkursy są przeprowadzane w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych. Oferty na wykonanie zadań badawczych badań będą przyjmowane do 28 sierpnia – informuje Katarzyna Pietruszyńska z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 
W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie jednostki naukowe mające siedzibę na terenie Polski.

Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych to wysokobudżetowe programy, które wynikają z polityki naukowej i innowacyjnej państwa. Mają służyć rozwojowi polskiej gospodarki i poprawie jakości życia społeczeństwa. Ich realizacją zajmuje się Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Określa ono zadania badawcze w ramach programów, wyłania wykonawców zadań badawczych i sprawuje nadzór nad ich wykonaniem.

Model funkcjonowania studiów doktoranckich

Doktoranci zakończyli swoje obrady

PAP – Nauka w Polsce

Elastyczność realizacji programu studiów doktoranckich, powszechność stypendiów doktoranckich i dostęp do całej oferty dydaktycznej uczelni to czynniki, które mogą podnieść jakość studiów doktoranckich – uznali uczestnicy konferencji zamykającej ogólnopolską debatę dotyczącą studiów doktoranckich. Spotkanie pt. „Model funkcjonowania studiów doktoranckich. Dobre praktyki na studiach doktoranckich” obyło się w dniach 5-7 czerwca w Warszawie. 

Konferencję zorganizowało Warszawskie Porozumienie Doktorantów i Krajowa Reprezentacja Doktorantów pod honorowym patronatem minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbary Kudryckiej oraz prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele 27 polskich uczelni wyższych oraz jednostek naukowych. …

W opinii doktorantów jakość i efektywność studiów podnosi: elastyczność realizacji programu studiów doktoranckich, powszechność stypendiów doktoranckich, dostęp do całej oferty dydaktycznej uczelni, możliwość uczęszczania na lektoraty języków obcych i brak limitów czasu trwania staży zagranicznych.

W wyniku prac konferencyjnych powstał zbiór najlepszych praktyk stosowanych na różnych uczelniach, których upowszechnienie może podnieć jakość studiów doktoranckich. Zostaną one przedstawione Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. EKR

PAP – Nauka w Polsce