Okręt admiralski floty okrętów flagowych szkolnictwa wyższego

UJ wsparty ponad partyjnymi podziałami

Rz

Platforma Obywatelska zapowiedziała powstanie floty okrętów flagowych szkolnictwa wyższego. A Uniwersytet Jagielloński to okręt admiralski w tej flocie – pisze posłanka PO Katarzyna Matusik-Lipiec

Panie nasz i władco, wielce miłościwy Królu Kazimierzu, usilnie prosimy, rozważ jeszcze raz swą decyzję i nie funduj nowej uczelni w Krakowie, a miej w swej łaskawej pamięci prastarą stolicę Polski Gniezno. Maciej Borkowic, starosta Wielkopolski”. Gdyby list taki powstał, a Kazimierz Wielki wziął go pod uwagę, nie musiałabym dziś polemizować z moim klubowym kolegą Edmundem Wittbrodtem. Jednak w Krakowie powstał wzorowany na słynnej bolońskiej uczelni drugi w tej części Europy uniwersytet i dziś muszę się odnieść do uwag senatora.

PKW ogłosiła już nazwiska 50 europosłów

50 europejskich pewniaków

tvn.24

PKW ogłosiła już nazwiska 50 europosłów.

Mamy nowych europosłów

Rz

PO (25 mandatów): Piotr Borys, Jerzy Buzek, Małgorzata Handzlik, Jolanta Hibner, Danuta Hübner, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Janusz Lewandowski, Krzysztof Lisek, Elżbieta Łukacijewska, Bogdan Marcinkiewicz, Sławomir Nitras, Jan Olbrycht, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Joanna Skrzydlewska, Bogusław Sonik, Róża Thun, Rafał Trzaskowski, Jarosław Wałęsa, Paweł Zalewski, Artur Zasada, Tadeusz Zwiefka Obejrzyj galerię zdjęć

PiS (15 mandatów): Adam Bielan, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Marek Gróbarczyk, Michał Kamiński, Paweł Kowal, Jacek Kurski, Ryszard Legutko, Marek Migalski, Mirosław Piotrowski, Tomasz Poręba, Konrad Szymański, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Ziobro Obejrzyj galerię zdjęć

SLD-UP (7 mandatów): Lidia Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Bogusław Liberadzki, Wojciech Olejniczak, Joanna Senyszyn, Marek Siwiec, Janusz Zemke Obejrzyj galerię zdjęć

PSL (3 mandaty): Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Siekierski Obejrzyj galerię zdjęć