Fałszowanie badań

Fałszowanie badań szczególnie nasilone w naukach medycznych

PAP – Nauka w Polsce

Skala fałszowania wyników badań jest większa niż dotąd przypuszczano. W tym niechlubnym rankingu prym wiodą badania medyczne – pisze Daniele Fanelli na łamach „Public Library og Science ONE”. 

Daniele Fanelli z Uniwersytetu w Edynburgu przeprowadził analizę porównawczą różnych ankiet, które wypełniane były anonimowo przez naukowców. Badacze przyznawali się w nich do różnych form nierzetelności w trakcie badań naukowych. Ich wyniki publikowane były w prasie naukowej na przestrzeni lat. Ponieważ jednak ankiety różniły się od siebie pod względem konstrukcji, ich wyniki były niekiedy rozbieżne.

Co jakiś czas w świecie naukowym wybuchają skandale, kiedy wychodzą na jaw fałszerstwa naukowe. Tak było w przypadku koreańskiego badacza Hwang Woo-Suka, który fałszował badania dotyczące komórek macierzystych. Okazuje się wtedy, że takie badania bardzo łatwo jest opublikować, nawet w renomowanych pismach naukowych.

Fanelli zastanawia się, czy tego typu skandale, wynikające z nierzetelności naukowej, to rzadkie wyjątki od reguły, czy też czubek góry lodowej. Jego zdaniem różne formy naciągania wyników badań nie należą do rzadkości.

——–

How Many Scientists Fabricate and Falsify Research? A Systematic Review and Meta-Analysis of Survey Data

Daniele Fanelli*

NNOGEN and ISSTI-Institute for the Study of Science, Technology & Innovation, The University of Edinburgh, Edinburgh, United Kingdom

PLoS ONE. 2009; 4(5): e5738.

The frequency with which scientists fabricate and falsify data, or commit other forms of scientific misconduct is a matter of controversy. Many surveys have asked scientists directly whether they have committed or know of a colleague who committed research misconduct, but their results appeared difficult to compare and synthesize. This is the first meta-analysis of these surveys.

Unijne stypendia dla doktorantów

Unijne stypendia dla doktorantów

PAP – Nauka w Polsce

Ponad 10 mln zł ze środków unijnych otrzymało ponad pół tysiąca doktorantów trzech uczelni – Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetów: Łódzkiego i Medycznego – na realizacje swoich projektów badawczych. 

Decyzję o dofinansowaniu w ramach projektu „Stypendia wspierające innowacyjne badania naukowe doktorantów” przekazał w piątek rektorom uczelni marszałek województwa łódzkiego Włodzimierz Fisiak.

„Jest to znaczące wsparcie naszych doktorantów. Zależy nam również na tym, żeby w wyniku tych wszystkich badań pojawiły się ciekawe, innowacyjne rozwiązania wspierające naszą regionalną gospodarkę” – powiedział na konferencji prasowej Włodzimierz Fisiak.

Zdaniem rektora Politechniki Łódzkiej prof. Stanisława Bieleckiego, dodatkowe środki przyznane przez samorząd województwa pozwolą młodym naukowcom lepiej prowadzić swoje badania, co jest niezbędne dla regionu.

Stypendyści liczą, że młodzi, polscy naukowcy będą mieli stworzone takie warunki, żeby nie musieli wyjeżdżać z kraju i tu mogli zbliżać się do poziomu zagranicznych centrów badawczych i naukowych.

Pieniądze na stypendia – w sumie 10,17 mln zł – pochodziły z dodatkowych funduszy przyznanych regionowi w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. S