Rok 1989 – NASZA POLSKA – w Sejmie i w Senacie

NSZZ Solidarność Uniwersytetu Śląskiego i NZS

zapraszają pracowników, studentów i uczniów liceów ogólnokształcących
na debatę

pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia

„Rok 1989 – NASZA POLSKA – w Sejmie i w Senacie”

Inauguracja: JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

I część : 4 czerwca – NASI senatorowie i posłowie
August Chełkowski, Walerian Pańko
min. Piotr Kownacki, szef Kancelarii Prezydenta RP
prof. Alicja Ratuszna, dr Michał Kalitowski, Michał Luty

II część: 4 czerwca w zasobach IPN i myśli uniwersyteckiej
dr Andrzej Drogoń, dyrektor katowickiego oddziału IPN \
prof. Czesław Martysz, prorektor UŚ, prof. Zygmunt Woźniczka

III część: Komitety Obywatelskie „Solidarność”
– oddolna polityka i demokracja

Alojzy Pietrzyk , b. przewodniczący Zarządu Regionu „Solidarność”,
dr Jan Jelonek, b. przewodniczący Unii KO woj. kat. – Kanclerz UŚ
liderzy lokalnych K.O.
(Katowice, Bytom, Mikołów, Mysłowice, Piekary, Sosnowiec, Zabrze)
prof. Irena Lipowicz

2 czerwca 2009 od godziny 1000

Katowice, ul. Uniwersytecka 4,
gmach Instytutu Fizyki im. A. Chełkowskiego
sala audytoryjna im. A.Pawlikowskiego

Doktoraty honorowe na 440. rocznicę Unii Lubelskiej

Kresowianie poskarżą się na KUL

Dziennik Polski

KONTROWERSJE. Nadanie doktoratu honorowego KUL prezydentowi Ukrainy Wiktorowi Juszczence jest już niemal przesądzone. Kresowianie, których protesty nie przynoszą w tej sprawie skutku, zamierzają poskarżyć się na uczelnię w Watykanie.

Senat uniwersytetu decyzji jeszcze nie podjął, ale trwają przygotowania do uroczystości, podczas której i inne głowy państw (m.in. prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii) miałyby otrzymać wyróżnienia. Zaplanowano ją na 1 lipca, w trakcie obchodów 440. rocznicy Unii Lubelskiej. Informacja o doktoracie dla prezydenta Juszczenki wywołała protesty kresowian, którzy apelują do władz KUL, by wycofały się z pomysłu.

skargę na Katolicki Uniwersytet Lubelski wyślą do księdza kardynała Zenona Grocholewskiego, prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego w Watykanie.

Kopie skargi i kopie protestu z podpisami kilku tysięcy osób zostaną też rozesłane do innych uniwersytetów katolickich – poinformował nas ks. Isakowicz-Zaleski. Nadal zbierane są podpisy pod tym protestem.

Władze KUL protestów dotąd nie komentowały. Rektor uczelni ks. prof. Stanisław Wilk tłumaczył natomiast dziennikarzom, że tytuły będą uhonorowaniem nie tyle konkretnych osób, co przede wszystkim narodów, które stanowiły kiedyś Najjaśniejszą Rzeczpospolitą Obojga Narodów