Ścieżka kariery akademickiej

Ścieżka kariery akademickiej wg KRASP i PAN

ścieżka kariery akadmeickiej KRASP


Kretynizm – egzamin testowy z BHP

Po zasięgnięciu opinii Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

UW, informujemy, że szkoleniu okresowemu BHP podlegają wszyscy
pracownicy szkół wyższych. Obowiązek taki wprowadza „Kodeks pracy”
oraz „Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”.
Cena szkoleń przeprowadzonych przez Centrum Edukacji, Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy ERGO-BIS wynosi od 40 do 60 zł od osoby.
Uniwersytet Warszawski
Zdałem wczoraj egzamin testowy z BHP. Winni go zdać wszyscy
pracownicy – jak rozumiem od pani rektor poczynając, a na strażniku
przy bramie kończąc.
ile ten kretynizm w wykonaniu Centrum Edukacji, Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy ERGO-BIS kosztował Uniwersytet?
• jak my się ośmieszamy, gdy jako profesorowie gromadnie korzystamy
ze ściągaczek (śmiejcie się, Koledzy Studenci, macie prawo!);
• jak my się upodlamy, uczestnicząc w tym kretynizmie?!
Po zasięgnięciu opinii Inspektoratu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
UW, informujemy, że szkoleniu okresowemu BHP podlegają wszyscy
pracownicy szkół wyższych. Obowiązek taki wprowadza „Kodeks pracy”
oraz „Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”.
Cena szkoleń przeprowadzonych przez Centrum Edukacji, Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy ERGO-BIS wynosi od 40 do 60 zł od osoby.