Jubileuszowe finansowanie uniwersytetu

IMG_4476Jagiellonka na specjalnych prawach 

Rz  

Lobby krakowskie w parlamencie jest silne. Przez kolejnych 21 lat Uniwersytet Jagielloński finansowany będzie znacznie lepiej niż wszystkie pozostałe uczelnie w kraju razem wzięte – pisze senator PO.Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karol Musioł w swoim wystąpieniu telewizyjnym 21 kwietnia 2009 roku, tuż po korzystnym dla jego uczelni głosowaniu w Senacie RP, powiedział, że ma dwa powody do zadowolenia. Pierwszy to otrzymanie dodatkowych 310 mln zł i drugi – że udało mu się przekonać senatorów, iż środki te nie wpłyną na inwestycje na pozostałych uczelniach wyższych. Mnie nie przekonał……

Należy tu też wspomnieć o pewnej konsternacji na posiedzeniu rządu decydującym o przyjęciu programu. Brała w nim gościnnie udział pani premier Hanna Suchocka. Przysłuchując się dyskusji, w pewnym momencie spytała, o jaki jubileusz Uniwersytetu Jagiellońskiego chodzi, bo za czasów jej premierostwa obchodzony był jubileusz, ale … 630-lecia. Przypomniała też, że od tego czasu, a więc od 1994 roku, w kolejnych latach znacznie zwiększono nakłady inwestycyjne na tej uczelni….

Kuriozalna decyzja 

W procedowaniu nad ustawą w Sejmie w ostatniej chwili wprowadzona została przez posłów krakowskiego lobby, ponad podziałami partyjnymi, poprawka zwiększająca środki o dodatkowe 200 mln zł i przedłużająca realizację programu do 2015 roku. Została ona przyjęta przez Sejm niemal jednogłośnie, mimo że nie przedstawiono żadnych konkretnych projektów i kosztorysów. Dla mnie, znającego szczegółowo historię nie jednego, ale dwóch jubileuszy Uniwersytetu Jagiellońskiego, była to decyzja kuriozalna.

Niestety, poprawki, którą zaproponowałem w Senacie, popartej przez stronę rządową, przywracającej przedłożenie rządowe, nie przyjęto. Sprawa została dodatkowo upolityczniona. Lobby krakowskie także w Senacie było równie silne, a PiS zarządził dyscyplinę w głosowaniu.

Z danych przedstawionych przez rząd w Senacie wynika, że jeżeli środki inwestycyjne w najbliższych latach pozostaną na dotychczasowym poziomie, co w sytuacji kryzysowej jest możliwe, to finansowanie niezbędnych inwestycji na pozostałych uczelniach do 2015 roku będzie znikome. Dwa jubileusze: 630-lecia i 600-lecia, spowodowały, że przez kolejnych 21 lat Uniwersytet Jagielloński finansowany będzie znacznie lepiej niż wszystkie pozostałe uczelnie w kraju razem wzięte. W najbliższych latach jego inwestycje mogą stanowić nawet ponad 30 proc. wszystkich wydatków inwestycyjnych szkolnictwa wyższego w Polsce.

Przypominam o tym wszystkim z wewnętrznego obowiązku i odpowiedzialności za cały system szkolnictwa wyższego w Polsce. Tak widzę swoją rolę jako senatora Rzeczypospolitej Polskiej.

Autor jest profesorem Politechniki Gdańskiej, politykiem Platformy Obywatelskiej, senatorem od 1997 roku. W latach 2000 – 2001 był ministrem edukacji narodowej w rządzie Jerzego Buzka