Uczelnia zamknięta, dokumenty zniknęły

Uczelnia zamknięta, dokumenty zniknęły

GW

Kilka tysięcy studentów Profesjonalnej Szkoły Biznesu nie może odzyskać dokumentów. Po zamknięciu uczelni zniknęło jej archiwum. Ministerstwo Nauki pracuje nad przepisami, regulującymi przechowywanie dokumentacji po zamkniętych szkołach.

Po Profesjonalnej Szkole Biznesu, jednej z pierwszych prywatnych uczelni w Krakowie, zostało niewiele. W internecie można znaleźć jedynie numer komórkowy do byłego rzecznika, który codziennie odbiera telefony od byłych studentów.

– Ludzie szukają swoich świadectw maturalnych, zaświadczeń, indeksów i dyplomów. Niestety, nikt nie wie, gdzie jest archiwum szkoły, a może ono liczyć nawet kilka tysięcy dokumentów – mówi Edward Brożek. Opowiada o jednym z ostatnich telefonów: – Dzwoniła kobieta ze Stanów Zjednoczonych. Tak zależało jej na tych dokumentach, że za ich znalezienie zaproponowała mi 10 tys. dolarów!

Byli studenci potrzebują świadectw maturalnych, indeksów, zaświadczeń o zaliczeniu semestru, by udokumentować wykształcenie, podjąć pracę lub inne studia. Wielu z nich, słysząc od byłego rzecznika, że nie może im pomóc, załamuje ręce.

Kłopoty PSB zaczęły się po ministerialnej kontroli w 2000 r. Resort zarzucił uczelni samowolne uruchomienie zamiejscowych filii oraz poważne braki w dokumentacji. Kanclerz PSB zamieścił też w prasie ogłoszenie, które ministerstwo nauki uznało za dowód fikcyjnego zatrudniania kadry. Napisał w nim, że kupi od profesorów oświadczenia o gotowości podjęcia pracy na uczelni. Zaznaczył też, że osoby te nie będą musiały w szkole pracować. 

Ostatecznie w 2001 r. szkoła straciła prawo do prowadzenia studiów. Jan Spiechowicz, kanclerz szkoły, tuż po zamknięciu, na budynku przy ul. Miodowej, gdzie mieściła się PSB, wywiesił kartkę, że za wydawanie dokumentów odpowiada ministerstwo. Dziś kanclerz jest nieuchwytny.