Plagiat jako choroba cywilizacyjna

Konferencja „Plagiatowanie chorobą cywilizacji XXI wieku?…”

PAP – Nauka w Polsce

Problemowi plagiatowania i kradzieży dóbr intelektualnych będzie poświęcona konferencja„Plagiatowanie chorobą cywilizacji XXI wieku? Jakość kształcenia oraz problem kradzieży dóbr intelektualnych w nauce, kulturze, biznesie i polityce”, która odbędzie się 17 kwietnia w Warszawie

Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski.

Plagiatowanie i inne formy oszustw nie dotyczą wyłącznie do świata akademickiego. Coraz częściej publikowane są informacje o „podkradaniu” przez różne partie polityczne pomysłów na ustawy i reformy ustrojowe, o plagiatowaniu pomysłów artystycznych, o oszustwach mających pomóc w karierach zawodowych plagiatorów i złodziei dóbr intelektualnych.

Wraz ze wzrostem liczby studentów i zwiększoną liczbą osób korzystających z internetu rożnie też liczba osób „narażonych na pokusę” nieuprawnionego korzystania z internetowej skarbnicy wiedzy – informują organizatorzy konferencji.

Konferencja ma pomóc w zmianie nastawienia środowiska akademickiego oraz innych grup społecznych do problemu plagiatowania i przyczynić się do ograniczenia tego zjawiska. Będzie połączona z galą wręczenia Certyfikatów „Uczelnia walcząca z plagiatami”, organizowaną przez Plagiat.pl.

Poprzez wręczone certyfikaty, Plagiat.pl, promuje uczelnie stosujące wysokie standardy kontroli jakości prac. Jak podają organizatorzy, w roku akademickim 2009/2010 certyfikaty otrzyma 14 uczelni i wydziałów. W roku poprzednim nagrodzonych było 10 uczelni m.in.: Szkoła Główna Handlowa, Collegium Civitas, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Podczas konferencji, prelegenci zanalizują przyczyny i skutki plagiatowania w polskim szkolnictwie wyższym. Zaprezentowany zostanie program „Obrońcy Własności Intelektualnej – OWI”, który propaguje działalność antyplagiatową wśród młodzieży. Zostaną omówione autorsko-prawne problemy prac magisterskich i doktorskich. Podjęty zostanie również temat zasad etycznych w nauce i nierzetelności badawczej.

Konferencja odbędzie się

w piątek, 17 kwietnia br.

w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 66,

w godz. 9.00 – 17.15.