Rozmowa z prof. dr hab. Barbarą Kudrycką

Wprowadzamy system motywujący

Forum Akademickie

Pracujemy nad przygotowaniem projektów ustaw tak, aby długo nie czekać na wprowadzenie zmian. Zakładamy, że po około miesięcznym okresie zgłaszania uwag będziemy w stanie nanieść najważniejsze poprawki i wówczas przedstawimy pełny pakiet Partnerstwo dla wiedzy – reforma szkolnictwa wyższego do kolejnych konsultacji. Potem założenia trafią pod obrady rządu. To jest zadanie bardzo złożone, więc mam świadomość, że nie uda się całego procesu legislacyjnego dotyczącego ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach i tytule naukowym zakończyć w ciągu kilku miesięcy, tak, aby mogły obowiązywać od października 2009 roku, czyli nowego roku akademickiego. Chcę zaznaczyć, że te zapisy nie będą stanowić całkowicie nowych projektów, ale nowelizację istniejących. Reforma szkolnictwa wyższego musi się dokonywać nie tylko na drodze legislacyjnej, ale i – tak jak obecnie – poprzez specjalne programy ministra czy konkursy z funduszy strukturalnych na realizację polityki prorozwojowej uczelni.

Warto rozmawiać o nauce

warto-rozmawiac

Warto rozmawiać

Czas prób, czas wyborów, 08.04.2009

Kierunki inżynierskie wracają do łask

Kierunki inżynierskie wracają do łask

Polska

Coraz więcej studentów rozpoczyna studia na kierunkach inżynierskich. Po latach niewielkiego zainteresowania uczelnie techniczne staja się atrakcyjne.

Tak wynika z najnowszego raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które podsumowało ostatni nabór na uczelnie .Po raz pierwszy od lat w pierwszej piątce najchętniej wybieranych przez młodzież studiów znalazł się kierunek techniczny: budownictwo, na które usiłowało się dostać ponad 21 tysięcy kandydatów. Dwa oczka dalej – na siódmym miejscu – uplasowała się informatyka (prawie 19,5 tys. kandydatów). W dwudziestce najpopularniejszych specjalności są jeszcze cztery inne inżynierskie dziedziny: biotechnologia, ochrona środowiska, mechanika i budowa maszyn oraz zarządzanie i inżynieria produkcji (pełna lista w tabeli obok). 

Wskaźnik ilustrujący liczbę kandydatów starających się o przyjęcie na każde wolne miejsce na studiach technicznych wzrósł w 2008 r. z 2 do 2,8. Ale w najlepszych politechnikach w kraju o każdy indeks starało się nawet sześć, siedem osób – najwięcej od lat. 

– Zainteresowanie studiami inżynierskimi wreszcie rośnie. Pomogła w tym zapewne prowadzona przez nas silna promocja studiów technicznych oraz dofinansowanie przez resort nauki tak zwanych kierunków zamawianych, strategicznych dla gospodarki – mówi Barbara Wierzbicka z Departamentu Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego. 

Wolność nauki w wydaniu PAU

pau-logo

Prof. Andrzej Nowak. Niewygodny prelegent

Dziennik Polski

NAUKA. Prof. Andrzej Nowak miał wygłosić referat na konferencji poświęconej czerwcowi 1989 roku. Zaproszenie zostało jednak odwołane. 

Szefowa resortu nauki, która chciała sprawdzić, jak na Wydziale Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego powstają prace magisterskie, odwołała kontrolę. Profesor Andrzej Nowak, promotor pracy Pawła Zyzaka na temat Lecha Wałęsy, której publikacja chęć kontroli wywołała, nadal jednak w środowisku akademickim traktowany jest „nadzwyczajnie”.

Sprawa kontrowersyjnej dla wielu publikacji młodego magistra oraz związana z tym istotniejsza kwestia wolności badań naukowych i debaty publicznej nadal nie jest zakończona. Przekonał się o tym właśnie po raz kolejny profesor Andrzej Nowak. Jak udało nam się dowiedzieć, sekretarz generalny Polskiej Akademii Umiejętności, znany historyk prof. Jerzy Wyrozumski, zaprosił go do udziału w konferencji poświęconej czerwcowi 1989 roku w naszej części Europy. Po kilku dniach zaproszenie zostało jednak cofnięte.

Andrzej Nowak, który miał być w trakcie tej konferencji prelegentem, zaproponował referat o przemianach ery Gorbaczowa w Związku Sowieckim, a temat ten został wstępnie zaakceptowany. Dwa dni później otrzymał e-mail od prof. Wyrozumskiego, z którego wynikało, iż „wobec zaistniałych okoliczności” zaproszenie zostaje wycofane.

Zapytaliśmy prof. Wyrozumskiego, dlaczego prof. Nowak nie może wziąć udziału w planowanej imprezie. Sekretarz generalny PAU odmówił jednak jakiegokolwiek komentarza w tej kwestii, uznając, iż nie jest ona sprawą publiczną.