Polska plemienna

Nepotyzm budzi sprzeciw, ponieważ łamie zasady sprawiedliwości, równości szans i dostępu do dóbr. Czym jest nepotyzm?

Nepotyzm nie zna granic

Tygodnik Powszechny

Michał Buchowski: Zależy, jak go rozumieć. Jeżeli w kategoriach nowożytnego państwa działającego w systemie liberalnej demokracji, nie może być traktowany jako pozytywny. System ten i nepotyzm – rozumiany jako faworyzowanie w życiu publicznym krewnych z pominięciem argumentów merytorycznych – wzajemnie się wykluczają. Natomiast szczególne względy, jakimi obdarzamy krewnych, czy szerzej związki z krewnymi, w rozmaitych sytuacjach mogą pełnić funkcje pozytywne. Co więcej: istniały i istnieją byty polityczne oparte na pokrewieństwie, które stanowić może zasadę organizacyjną społeczeństwa

 

Ośmiornica w sosie własnym

Tygodnik Powszechny

Nepotyzm budzi sprzeciw, ponieważ łamie zasady sprawiedliwości, równości szans i dostępu do dóbr. Faworyzuje irracjonalne więzi w sytuacjach, w których oczekujemy zastosowania bezstronnego kryterium kompetencji.

 

Wszyscy jesteśmy z kuluarów

Tygodnik Powszechny

Uczciwe życie w małej społeczności wymaga większej odwagi niż życie w aglomeracji. Powiązania rodzinno-towarzyskie są tu znane, nie ukryje się nic, zaś kara za naruszenie tabu bywa bardzo dotkliwa. Polska zbudowana jest na znajomościach, rzadko kiedy zdarza się jednak odważny, który miałby ochotę je demaskować.

Pikieta przed TVP

Pikieta przed TVP

Chamostan rośnie w siłę

Co się stało z ojczyzną polszczyzną?

Rz, Marek Nowakowski 27-03-2009,

Chamostan rośnie w siłę,

jego kodeks postępowania staje się niepisaną normą

Wiedzieliśmy, że państwo, władza, prawo są nam obce, wrogie. Ale działało także naturalne prawo przetrwania i poddawaliśmy się obowiązującym regułom gry. Najgorsi korzystali najwięcej z takiego stanu rzeczy. I choć nieujarzmiona ostatecznie potencja narodu czasem dawała o sobie znać – zryw w czerwcu 1956 r. w Poznaniu czy październik 1956 r. w Warszawie – to wszelkie próby uczłowieczenia socjalizmu, jak mówiono wówczas: „przywrócenia mu ludzkiej twarzy”, kończyły się niezmiennie utratą nadziei i system dalej znieprawiał i niewolił. Jego działania o tyle były skuteczne, że wykształcił się najgorszy z możliwych pragmatyzm, który da się streścić w kilku słowach: nie ma co podskakiwać i trzeba w tym bagnie starać się o zdobycie jak najlepszych szans bez względu na środki prowadzące do celu.

Już mało co znaczyło dobro i zło, prawda i kłamstwo, przyzwoitość, wierność zasadom. Wszystko sprowadzało się do egoistycznego serwilizmu. Był to proces pokoleniowy. Ojcowie tak wychowywali swoje dzieci. Te dzieci stawały się rodzicami i swemu potomstwu przekazywały to samo.

Gdzie stałe, sprawdzone wzorce? Czego się trzymać? Gdzie dobro, a gdzie zło? Wszystko staje się splątane, płynne, brakuje oparcia. I na domiar złego na scenie są jeszcze media, show-biznes, żurnaliści ze swoim poczuciem wszechmocy, zdeprawowani siłą broni, którą mają.

Ogłupiają i… prowadzą na manowce zapatrzonych telewidzów.

Telewizja to nader interesujący twór, uwikłana niejako dynastycznie – ojcowie, synowie, wnuki – w dawny komunistyczny układ; tym bardziej ci ludzie nie chcą przejrzystości życia publicznego, wrogo nastawieni przeciw próbom odkrywania przeszłości, dążeniu do prawdy.

Serwilistyczni i ulegli wobec każdej władzy mają przekazaną z tamtych czasów zręczność prestigitatorów (i brak jakichkolwiek poglądów?). Ogarnia rezygnacja. Ta wymarzona Polska jest jakąś chimerą, złudzeniem. Tak myśli niemała część społeczeństwa, bierna, niechętna każdej władzy, uśpiona.

Patrzy lud ponuro i rachuje, ile milionów idzie z jego podatków na polityków, partie, posłów, rząd, administrację. Chamostan rośnie w siłę, jego kodeks postępowania niepisaną normą. Tak nazywam warstwę społeczną wylęgłą na styku komunizmu i „Europy”.

TK odroczył rozprawę ws. ustawy o szkolnictwie wyższym

TK odroczył rozprawę ws. ustawy o szkolnictwie wyższym

PAP – Nauka w Polsce

Trybunał Konstytucyjny do 28 kwietnia odroczył w czwartek rozprawę w sprawie zaskarżonych przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym, m.in. dotyczących wpływu związków zawodowych na kształtowanie statutu uczelni niepublicznej. Rozprawę odroczono „w związku z brakiem prawidłowego pełnomocnictwa wnioskodawcy”. 
Wniosek do Trybunału złożyła Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. 

Według związkowców, przepis ustawy o szkolnictwie wyższym, zgodnie z którym, statut uczelni niepublicznej „nadaje jej założyciel albo uchwala organ kolegialny uczelni” jest niezgodny z konstytucją. W ich opinii, związki mają konstytucyjne prawo do udziału w procesie nadawania statutu uczelni niepublicznej.

NSZZ „Solidarność” uważa także, że ustawa o szkolnictwie wyższym nie rozstrzyga jednoznacznie, czy nauczyciel akademicki powinien być zatrudniany na podstawie mianowania czy na podstawie stosunku pracy. „Ustawa (…) musi regulować w jakich warunkach, na jakich stanowiskach następuje zatrudnienie na uczelni na podstawie aktu mianowania, a na jakich stanowiskach na podstawie umowy o pracę” – napisali w uzasadnieniu wniosku związkowcy.

W ich opinii, niezgodne z konstytucją są także przepisy ograniczające możliwość pracy na kilku etatach pracowników naukowych. W ocenie związkowców, przepisy te naruszają konstytucyjną zasadę wolności wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Jak podkreślają, jest to „zbyt daleka – nieproporcjonalna – ingerencja w wolność pracy i działalności gospodarczej”.

Zgodnie z obowiązującym prawem, nauczyciel akademicki może pracować na dwóch etatach, ale jeśli chce podjąć kolejną pracę, musi uzyskać zgodę rektora swojej macierzystej uczelni.

„Wszystkie kwestionowane przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym Sejm Rzeczypospolitej uważa za zgodne z konstytucją” – powiedział PAP reprezentujący Sejm poseł Stanisław Pięta (PiS). 

PAP – Nauka w Polsce

Brak dotacji dla Fundacji im. Brata Alberta

Czemu odebrano dotację Fundacji im. Brata Alberta

Rz

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski ostatnio pojawia się w mediach głównie przy okazji odkrywania pięknych i mniej pięknych kart z najnowszej historii Kościoła. Ponieważ prawdy przez niego odsłaniane bywają dalekie od politycznej poprawności, duchowny wywołuje emocje.

Ale jest też inn strona jego działalności – ksiądz Tadeusz od wielu lat pomaga ludziom. Różnym – ubogim, niepełnosprawnym, poszkodowanym.

Za swoją pracę charytatywną był wielokrotnie nagradzany przez różne środowiska: zarówno przez ludzi skupionych wokół „Tygodnika Powszechnego” (Medal św. Jerzego), jak i przez rzecznika praw obywatelskich. Dostał i Order Odrodzenia Polski, i Order Uśmiechu. Bo pomaga też cierpiącym dzieciom. Dzieciom naznaczonym zespołem Downa. Trudno o piękniejszą postawę.

Tymczasem ni stąd ni zowąd jego Fundacja im. Brata Alberta straciła środki na dalszą działalność. Trudno dociec, czy za negatywnymi decyzjami urzędników stoi niewiedza, głupota, bałagan, zła wola czy niechęć do pozacharytatywnych działań księdza. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który wydał to postanowienie, może poszczycić się bogatym zbiorem niesławnych decyzji. Niejednokrotnie ta instytucja była bohaterką krytycznych raportów i publikacji o rozmaitych nadużyciach. Lecz to, co się stało teraz, jest po prostu skandalem.

Dyplomy od rektora – Profesora Doktora Rehabilitowanego

Wpadli fałszerze-idioci. Mieli dokumenty od „Doktora Rehabilitowanego”

GW

Dolnośląska policja zatrzymała dwóch wrocławian, którzy fałszowali dokumenty. Zadbali też o swoje wykształcenie. 

Panowie sami sobie wyrobili dyplom ukończenia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Magisterskie dyplomy podbili pieczątką rektora. Profesora Doktora Rehabilitowanego. Rektor po rehabilitacji, a nie jakby się mogło wydawać – po habilitacji wystawił im dość adekwatny tytuł MGR, bo panowie od lat byli magazynierami w jednej z wrocławskich firm. – W tym magazynie znaleźliśmy arsenał do fałszowania dokumentów – mówi Wojciech Wybraniec z dolnośląskiej policji. – Pieczątki, legitymacje ubezpieczeniowe, dyplomy ukonczenia studiów i dokumenty, potrzebne przy zaciąganiu kredytu.      Magistrom magazynierom za fałszowanie dokumentów grozi do 5 lat więzienia.

20 lecie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

20 lecie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

PAP – Nauka w Polsce

W tym roku mija 20. rocznica powołania do życia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). O jubileuszu KRUP i najważniejszych problemach nurtujących środowiska uniwersyteckie będą rozmawiać rektorzy i zaproszeni goście na najbliższym posiedzeniu KRUP – 26-28 marca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach informuje rzecznik prasowy uczelni Magdalena Ochwat.

16 lutego 1989 roku, w siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, grupa rektorów podjęła decyzję o utworzeniu instytucji, mającej działać w oparciu o tradycje Rady Rektorów Polskich Szkół Akademickich, Konferencji Rektorów Europejskich oraz postanowień Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich, podpisanej w 1988 roku w Bolonii.

KRUP zrzesza rektorów wszystkich 18 polskich uniwersytetów oraz Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Stanowi ich autonomiczne zgromadzenie, w którego obradach mogą uczestniczyć zaproszeni goście. Głównym celem KRUP jest zacieśnienie współpracy między uniwersytetami, dbanie o ich udział w rozwoju nauki i kultury oraz szerzeniu wiedzy i wychowaniu przyszłych pokoleń Polaków.

Polska maruderem Internetu

www2

Polska maruderem Internetu

Rz

Jeśli szybko nie zainwestujemy w infrastrukturę telekomunikacyjną kilkunastu miliardów euro, to pod względem dostępności Internetu i jego zastosowania w edukacji oraz biznesie Polska znajdzie się za takimi krajami jak Egipt, Botswana czy Sri Lanka. To wniosek z publikowanego dziś Global Information Technology Report, dokumentu przygotowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne i INSEAD – prestiżową francuską szkołę zarządzania i biznesu.

Raport przedstawia ranking 134 krajów świata pod względem ich potencjału internetowego (Networked Readiness Index). Polska uplasowała się w drugiej połowie stawki – na 69. miejscu (rok wcześniej była na 62. pozycji). Nasz kraj znalazł się nie tylko za zaawansowanymi technologicznie krajami bałtyckimi, ale też za Słowacją, Węgrami i Czechami. Wyprzedziły nas nawet o wiele uboższe państwa: Bułgaria, Ukraina i Rumunia.

Prywatne szkoły wyższe powinny się konsolidować

kudrycka2

Kudrycka: w czasach kryzysu prywatne szkoły wyższe powinny się konsolidować

PAP – Nauka w Polsce

W czasach kryzysu gospodarczego i niżu demograficznego jedynym wyjściem dla niepublicznego szkolnictwa wyższego jest konsolidacja uczelni – uważa minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. Liczba tych uczelni może spaść z ok. 300 do ok. 100 – uważają ich rektorzy. „Największą słabością sektora niepublicznego jest jego ogromne rozproszenie (…) oraz wieloetatowość pracowników naukowo-dydaktycznych” – powiedziała Kudrycka na poniedziałkowej konferencji „Osiągnięcia i zadania wyższego szkolnictwa niepublicznego w Polsce” z udziałem rektorów. 
„Jeśli uczelnie niepubliczne nie będą się konsolidować, żeby stanowić coraz większą konkurencję dla uczelni publicznych (…), to ich sytuacja, przy coraz mniejszej liczbie studentów na rynku stanie się trudna” – mówiła Kudrycka.  Według niej, poza łączeniem się uczelni prywatnych w celu podniesienia poziomu kształcenia, szkoły powinny także uatrakcyjnić ofertę edukacyjną. „Poprzez jakość programową, przyjazne kontakty ze studentami, infrastrukturę informatyczną, bazy danych w bibliotekach” – wymieniała Kudrycka.

Według rektora Akademii Leona Koźmińskiego prof. Andrzeja Koźmińskiego, konsolidacja uczelni niepublicznych nie dojdzie do skutku, bo nie będzie się to im opłacać. „Nie wierzę w konsolidację. Z punktu widzenia biznesowego to nie ma żadnego sensu. Przejmując uczelnię przejmuje się koszty, natomiast przejmując jej studentów przejmuje się przychody” – tłumaczył.

Jak podkreślił Koźmiński, dodatkowym zagrożeniem dla polskich uczelni prywatnych jest także „znaczna aktywizacja uczelni państwowych, ich bardziej agresywna konkurencja i lepsza promocja” oraz pojawiająca się na rynku oferta edukacyjna ze strony uczelni zagranicznych.

W jego opinii, zostaną tylko te uczelnie niepaństwowe, które będą miały przewagę konkurencyjną w jakiejś dziedzinie nad uczelniami państwowymi. „A to oznacza, że zostaną tylko dwie grupy: najlepsi i najgorsi. Najgorsi dlatego, że zawsze znajdą się chętni do kupienia nawet kiepskiego dyplomu za małe pieniądze” – mówił.

Posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

Magdalena Ochwat- Rzecznik prasowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Uniwersytecie Śląskim – 20 lat KRUP

 

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, jednocześnie Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich poprowadzi kolejne w obecnej kadencji posiedzenie plenarne KRUP. Konferencja Rektorów obradować będzie w dniach 26-28 marca 2009 roku, a gospodarzem posiedzenia jest Uniwersytet Śląski.

W bieżącym roku mija 20. rocznica powołania do życia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich – 16 lutego 1989 roku zebrani w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie rektorzy polskich uniwersytetów podjęli niezwykle ważną dla polskiego środowiska akademickiego decyzję o utworzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. W swych dzisiejszych działaniach Konferencja kontynuuje szczytne cele przyświecające jej Inicjatorom i Założycielom, czerpiąc tym samym z idei Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich podpisanej w 1988 roku w Bolonii.

Marcowe posiedzenie plenarne Konferencji w Katowicach będzie więc okazją, by w gronie Ich Magnificencji Rektorów oraz zaproszonych Gości, a wśród nich dotychczasowych Przewodniczących Konferencji, uroczyście uczcić rocznicę powstania Konferencji oraz porozmawiać o najważniejszych problemach nurtujących środowiska uniwersyteckie. W programie obrad Konferencji znalazły się tak istotne dla środowiska akademickiego kwestie, jak:

  • strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce,
  • nowelizacja ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • European Research Area,
  • zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w uniwersytetach,
  • działalność komisji akredytacyjnych: Państwowa Komisja Akredytacyjna, Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna oraz Akademicka Komisja Akredytacyjna,
  • Krajowe Struktury Kwalifikacji i Studia Doktoranckie,
  • bieżąca działalność Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, m.in. stanowisko w sprawie projektu „Partnerstwo dla Wiedzy” oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.