Polska plemienna

Nepotyzm budzi sprzeciw, ponieważ łamie zasady sprawiedliwości, równości szans i dostępu do dóbr. Czym jest nepotyzm?

Nepotyzm nie zna granic

Tygodnik Powszechny

Michał Buchowski: Zależy, jak go rozumieć. Jeżeli w kategoriach nowożytnego państwa działającego w systemie liberalnej demokracji, nie może być traktowany jako pozytywny. System ten i nepotyzm – rozumiany jako faworyzowanie w życiu publicznym krewnych z pominięciem argumentów merytorycznych – wzajemnie się wykluczają. Natomiast szczególne względy, jakimi obdarzamy krewnych, czy szerzej związki z krewnymi, w rozmaitych sytuacjach mogą pełnić funkcje pozytywne. Co więcej: istniały i istnieją byty polityczne oparte na pokrewieństwie, które stanowić może zasadę organizacyjną społeczeństwa

 

Ośmiornica w sosie własnym

Tygodnik Powszechny

Nepotyzm budzi sprzeciw, ponieważ łamie zasady sprawiedliwości, równości szans i dostępu do dóbr. Faworyzuje irracjonalne więzi w sytuacjach, w których oczekujemy zastosowania bezstronnego kryterium kompetencji.

 

Wszyscy jesteśmy z kuluarów

Tygodnik Powszechny

Uczciwe życie w małej społeczności wymaga większej odwagi niż życie w aglomeracji. Powiązania rodzinno-towarzyskie są tu znane, nie ukryje się nic, zaś kara za naruszenie tabu bywa bardzo dotkliwa. Polska zbudowana jest na znajomościach, rzadko kiedy zdarza się jednak odważny, który miałby ochotę je demaskować.

Pikieta przed TVP

Pikieta przed TVP