Posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

Magdalena Ochwat- Rzecznik prasowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Uniwersytecie Śląskim – 20 lat KRUP

 

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, jednocześnie Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich poprowadzi kolejne w obecnej kadencji posiedzenie plenarne KRUP. Konferencja Rektorów obradować będzie w dniach 26-28 marca 2009 roku, a gospodarzem posiedzenia jest Uniwersytet Śląski.

W bieżącym roku mija 20. rocznica powołania do życia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich – 16 lutego 1989 roku zebrani w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie rektorzy polskich uniwersytetów podjęli niezwykle ważną dla polskiego środowiska akademickiego decyzję o utworzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. W swych dzisiejszych działaniach Konferencja kontynuuje szczytne cele przyświecające jej Inicjatorom i Założycielom, czerpiąc tym samym z idei Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich podpisanej w 1988 roku w Bolonii.

Marcowe posiedzenie plenarne Konferencji w Katowicach będzie więc okazją, by w gronie Ich Magnificencji Rektorów oraz zaproszonych Gości, a wśród nich dotychczasowych Przewodniczących Konferencji, uroczyście uczcić rocznicę powstania Konferencji oraz porozmawiać o najważniejszych problemach nurtujących środowiska uniwersyteckie. W programie obrad Konferencji znalazły się tak istotne dla środowiska akademickiego kwestie, jak:

  • strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce,
  • nowelizacja ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • European Research Area,
  • zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w uniwersytetach,
  • działalność komisji akredytacyjnych: Państwowa Komisja Akredytacyjna, Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna oraz Akademicka Komisja Akredytacyjna,
  • Krajowe Struktury Kwalifikacji i Studia Doktoranckie,
  • bieżąca działalność Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, m.in. stanowisko w sprawie projektu „Partnerstwo dla Wiedzy” oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

ksn_1Opinia Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” o projekcie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia

Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Nr 1-2(154-155) styczen – luty 2009 r.