Prawa autorskie pracownika szkoły wyższej

Prawa autorskie pracownika szkoły wyższej

Forum Akademickie

Uczelni zawsze przysługuje pierwszeństwo opublikowania utworu naukowego pracownika, utworu stanowiącego rezultat naukowego procesu poznawczego, utworu, który pracownik stworzył w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy.

Etyka i prawo w dziennikarstwie obywatelskim

Etyka i prawo w dziennikarstwie obywatelskim – konferencja w SWPS

serwis SWPS

20 marca 2009 r. w warszawskiej siedzibie SWPS (początek godz. 11.00) odbędzie się konferencja „Etyka i prawo w dziennikarstwie obywatelskim”. Organizują ją Stowarzyszenie Dziennikarzy Obywatelskich i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.

Tematem przewodnim konferencji będą zasady etyki w dziennikarstwie obywatelskim oraz problematyka ewentualnych zapisów prawnych, odnoszących się do dziennikarstwa obywatelskiego (DO). Obie kwestie wiążą się z zaawansowanymi pracami nad nowelizacją ustawy „Prawo prasowe”, ale też negatywnym zjawiskiem w postaci coraz częstszych przypadków łamania prawa autorskiego w internecie (często w postaci zawłaszczania materiałów dziennikarzy obywatelskich).

Podczas konferencji zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • czy należy mówić o etyce w dziennikarstwie obywatelskim czy po prostu w dziennikarstwie; 
  • czy możliwe jest przestrzeganie praw autorskich w internecie: co zrobić, by to osiągnąć; 
  • jakie możliwości posiada dziennikarz obywatelski, którego prawa autorskie zostały naruszone; 
  • czy dziennikarstwo obywatelskie dojrzało do uregulowań prawnych; 
  • rola Stowarzyszenia Dziennikarzy Obywatelskich w przestrzeganiu prawa autorskiego.