W Akademii Medycznej nie dzieje się nic złego ?

logo-am-wroclaw

Rektor Andrzejak nie widzi problemów na AM

GW

– Nie ma plagi plagiatów, nie ma też kantów przy dzierżawie lokali. W Akademii Medycznej nie dzieje się nic złego – przekonywał w czwartek prof. Ryszard Andrzejak, rektor uczelni.

Prof. Andrzejak odniósł się do opisanych w „Gazecie” nieprawidłowości na wrocławskiej uczelni. 

W ciągu ostatnich kilku tygodni ujawniliśmy wątpliwości związane m.in. z umorzeniem przez uczelnianą komisję dyscyplinarną postępowania w sprawie ewentualnego plagiatu prof. Mariana Grybosia i podejrzanej podwójnej recenzji pracy habilitacyjnej dr. Jarosława Pająka. Pisaliśmy też o niejasnościach przy dzierżawie lokali dla firmy zajmującej się sprzedażą aparatów słuchowych oraz małżeńskiej firmy dyrektora Akademickiego Szpitala Klinicznego Piotra Pobrotyna. 

– Nie ma u nas plagi plagiatów – zapewniał podczas czwartkowej konferencji prasowej prof. Andrzejak. – W ciągu trzech ostatnich lat mieliśmy tylko trzy takie sprawy, łącznie z przypadkiem prof. Mariana Grybosia. To niedużo. 

Rektor nie zaangażował się także w wyjaśnienie sprawy dwóch skrajnie różnych recenzji, które o habilitacji wrocławskiego ginekologa dr. Jarosława Pająka napisał prof. Krzysztof Drews z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. – To sprawa uczelni w Poznaniu. Łączenie jej z Akademią Medyczną we Wrocławiu jest dla nas krzywdzące – mówi prof. Ryszard Andrzejak

Rektor Andrzejak nie również próbował weryfikować informacji, że to prof. Janusz Woytoń naciskał na recenzentów, aby wystawili Pająkowi negatywne opinie. O tych podejrzeniach mówił Pająk.

Prezydent wspólnie z historykami o Okrągłym Stole

prezydent

Prezydent wspólnie z historykami o Okrągłym Stole

Serwis Prezydenta 2009-02-04

Data jest szczególna bo dokładnie o 14.23 dwadzieścia lat temu, 6 lutego 1989 roku ruszyły obrady okrągłego stołu. 
Piątkową konferencję otworzy Prezydent Lech Kaczyński. Spotkanie ma charakter ściśle naukowy. Jak poinformował szef Kancelarii Prezydenta Piotr Kownacki, zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego, gdzie znajduje się historyczny stół, przyjęła czołówka polskich historyków. 
Minister Kownacki podkreślił, że konferencja nie ma być w żadnym razie „wydarzeniem politycznym” i przy wyborze gości nie zastosowano żadnego politycznego klucza. 
W zeszłym tygodniu na konferencji prasowej w Nysie Lech Kaczyński mówił, że chciałby jak najszerzej przedstawić społeczeństwu swoją opinię na temat Okrągłego Stołu. Jak mówił Prezydent, nie jest ona prosta, bo świat nie jest biało-czarny. 
Na początku lutego 1989 r. przy Okrągłym Stole zasiedli do wspólnych rozmów przedstawiciele opozycji demokratycznej, władz PRL i Kościoła. 
Rozmowy trwały od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku. Rezultatem obrad były m.in. pierwsze częściowo wolne wybory do Sejmu (według parytetu: 65 proc. mandatów dla PZPR i środowisk z nią związanych, 35 proc. miejsc – dla kandydatów bezpartyjnych) oraz całkowicie wolne wybory do Senatu, które odbyły się 4 czerwca. W efekcie tych wyborów powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego.

———

Serwis Prezydenta 2009-02-04

Prezydent: Okrągły Stół stał się na świecie symbolem zmian w Polsce

Uczestniczyłem osobiście w obradach. Ponoszę zatem za nie swoją cząstkę odpowiedzialności. Z dzisiejszej perspektywy wiem, że można było chcieć więcej” – napisał Lech Kaczyński w artykule „Polski rok 1989” dla „Rzeczpospolitej”. 

Prezydent omawia wydarzenia sprzed 20 lat, zwracając uwagę, że droga do wolności następowała w etapach. Wspomina o pierwszych wolnych wyborach z 4 czerwca 1989 r., o powołaniu Rządu Mazowieckiego, przywróceniu orła w koronie jako godła narodowego. 

„Warto się także zastanowić, czy może jednak nie zbyt szybko podjęto wokół Okrągłego Stołu budowę legendy. Czyż nie stał się on zbyt szybko fundamentem i usprawiedliwieniem słabości nowego polskiego państwa, które powstawało po 1989 roku? Jak to z legendą bywa, przeplatają się w niej elementy prawdy i mistyfikacji. W licznych dyskusjach na temat jego istoty brakuje refleksji nad rzeczywistymi skutkami zawartych przy nim porozumień. Słabość ustaleń Okrągłego Stołu nie różni się od słabości niemal wszystkich politycznych kompromisów.” – czytamy w artykule.

20. rocznica rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu

20. rocznica rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu

PAP – Nauka w Polsce

6 lutego 1989 r. w Warszawie rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu, które zapoczątkowały upadek komunizmu i przemiany polityczne nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Obrady Okrągłego Stołu były rezultatem negocjacji podjętych przez władze komunistyczne z częścią opozycji w połowie sierpnia 1988 r., w sytuacji narastającej fali strajków i protestów społecznych. W ich wyniku 31 sierpnia 1988 r. w Warszawie doszło do pierwszego, od wprowadzenia stanu wojennego, spotkania pomiędzy szefem MSW gen. Czesławem Kiszczakiem i Lechem Wałęsą, w którym uczestniczyli również bp Jerzy Dąbrowski oraz sekretarz KC PZPR Stanisław Ciosek. 

Lista uczestników inauguracyjnego posiedzenia Okrągłego Stołu – 6 lutego 1989 r.

W inauguracyjnym posiedzeniu przedstawicielami strony solidarnościowo-opozycyjnej obok Lecha Wałęsy byli: Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Mieczysław Gil, Władysław Liwak, Jacek Merkel, Alojzy Pietrzyk, Edward Radziewicz, Grażyna Staniszewska, Edward Szwajkiewicz – działacze związkowi, Józef Ślisz – „Solidarność” Rolników Indywidualnych, prof. Bronisław Geremek, Aleksander Hall, Jacek Kuroń, Adam Michnik, Tadeusz Mazowiecki, prof. Henryk Samsonowicz, prof. Andrzej Stelmachowski, prof. Witold Trzeciakowski, Andrzej Wielowieyski – związani z Komitetem Obywatelskim przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność” oraz Stefan Bratkowski, prof. Władysław Findeisen, Stanisław Stomma, prof. Klemens Szaniawski, Jan Józef Szczepański i Jerzy Turowicz – reprezentujący naukę i kulturę.

Przedstawiciele strony solidarnościowo-opozycyjnej powołani zostali przez utworzony 18 grudnia 1988 r. Komitet Obywatelski przy L.Wałęsie, którego sekretarzem był Henryk Wujec. Należy zaznaczyć, że przy Okrągłym Stole nie znaleźli się przedstawiciele wszystkich środowisk opozycyjnych. Część z nich, przeciwna negocjacjom z komunistami 25 lutego 1989 r. uczestniczyła w kongresie Opozycji Antyustrojowej: KPN, PPS-Rewolucja Demokratyczna, Solidarność Walcząca, Ruch „Wolność i Pokój” oraz przedstawiciele Grupy Roboczej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Skład delegacji koalicyjno-rządowej, ustalony przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego, który osobiście nie uczestniczył w obradach, był następujący: PZPR – gen. Czesław Kiszczak, Stanisław Ciosek, Marek Hołdakowski, Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller, Zbigniew Sobotka; OPZZ – Alfred Miodowicz, Janusz Jarliński, Maciej Manicki, Harald Matuszewski, Tadeusz Rączkiewicz, Romuald Sosnowski, Stanisław Wiśniewski, Jan Zaciura (wszyscy należeli również w tym czasie do PZPR); przewodniczący Rady Głównej Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Norbert Aleksiewicz – (członek PZPR); ZSL – Tomasz Adamczuk, prof. Mikołaj Kozakiewicz i Bogdan Królewski; SD – prof. Jan Janowski (rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie) oraz Edward Zgłobicki; przewodniczący ZG Stowarzyszenia PAX – Zenon Komender; prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego – Kazimierz Morawski; przewodniczący Polskiego Związku Katolicko-Społecznego Wiesław Gwiżdż; PRON – wiceprzewodniczący Jerzy Ozdowski oraz prof. Anna Przecławska; środowiska naukowe – profesorowie Aleksander Gieysztor, Jan Kostrzewski i Jan Rychlewski.

Funkcje rzeczników prasowych pełnili Jerzy Urban i Janusz Onyszkiewicz.

Okrągły Stół traci blask

okragly_stol_1989źródło

Okrągły Stół traci blask 

Rz

Ponad połowa Polaków określa się jako zwolennicy porozumienia zawartego przy Okrągłym Stole – wynika z sondażu „Rz”. Jednak przybywa osób krytycznie do niego nastawionych.

28 proc. badanych deklaruje, że kiedyś było zwolennikami Okrągłego Stołu, ale doświadczenia ostatnich 20 lat sprawiły, że stali się jego przeciwnikami. W odwrotną stronę przekonania zmieniło 10 proc. badanych.

Co, zdaniem Polaków, doprowadziło do rozpoczęcia rozmów rząd – opozycja? Ankietowani na pierwszym miejscu wskazują pogarszającą się sytuację gospodarczą PRL (38 proc.), na drugim – bliski wybuch niepokojów społecznych (28 proc.), na trzecim – zmieniającą się sytuację międzynarodową (16 proc.).

Dzisiaj w Pałacu Prezydenckim Lech Kaczyński organizuje spotkanie 50 historyków, którzy ocenią Okrągły Stół.

okragly-stol-sondaz

Badanie „Rz”: okrągły stół po 20 latach