List otwarty NFA

 

nfa_baner

List otwarty Niezależnego Forum Akademickiego

w sprawie niemerytorycznych ocen pracowników nauki

Portal NFA

…W Polsce niemal nikt nie wierzy, że o karierach akademickich decydują kryteria merytoryczne. Świadczy o tym chociażby fakt, że liczne petycje NFA w sprawach reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego podpisują na ogół przedstawiciele Polonii akademickiej, lub byli już pracownicy naukowi. Większość pracujących w Polsce pracowników naukowych, którzy popierają te postulaty, nie ujawnia swojego poparcia z uzasadnionej obawy o konsekwencje takiego ujawnienia (zasadna obawa o utrącenie habilitacji, doktoratu, grantów, mobbing i ostracyzm środowiskowy). 

Najwyższy czas, aby w ramach reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego wprowadzono realne zmiany w zakresie zatrudniania i oceny pracowników nauki, na podstawie jawnych i przejrzystych  kryteriów merytorycznych, zgodnie ze standardami międzynarodowymi.

Jedna odpowiedź

 1. http://www.artur-gorski.waw.pl/podstrony/start.html
  Zapytanie w sprawie niemerytorycznej oceny dorobku naukowego pracowników nauki
  Warszawa, dnia 10.02 2009 r.

  Poseł na Sejm RP
  Artur Górski

  Klub Parlamentarny
  Prawo i Sprawiedliwość

  Pani
  Barbara Kudrycka
  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  ZAPYTANIE
  w sprawie niemerytorycznych ocen dorobku naukowego pracowników nauki

  Na podstawie art. 195 Regulaminu Sejmu przedkładam Pani Minister zapytanie poselskie w sprawie niemerytorycznych ocen pracowników nauki. W przedmiotowej sprawie otrzymałem list otwarty od Niezależnego Forum Akademickiego. Członkowie Forum przypominają w liście dwa wydarzenia z ostatnich dni, które dowodzą niezbicie, że pracownicy naukowi na polskich uczelniach są często oceniani według kryteriów niemerytorycznych.
  Pierwsza sprawa dotyczy profesora Krzysztofa Drewsa z Uniwersytetu Medycznego, który spotkał się z niemerytoryczną oceną swojej pracy naukowej.
  Drugi przypadek to znana z relacji medialnych sprawa doktora Marka Migalskiego z Uniwersytetu Śląskiego. Kwestia jego rozprawy habilitacyjnej przedstawia się następująco. W listopadzie 2008 r. Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Bogdan Szlachta przyjął – po konsultacji wstępnej z dwojgiem badaczy zajmujących się (podobnie jak ewentualny Habilitant) zagadnieniami Czech i systemów partyjnych (prof. dr hab. Markiem Bankowiczem i dr hab. Ewą Bujwid-Kurek) oraz sprawdzeniu, czy nie ma przeszkód formalnych (w związku z informacjami samego dr M. Migalskiego, iż bezskutecznie usiłował wszcząć procedurę habilitacyjną na Uniwersytecie Wrocławskim) – dokumenty wymagane przy wszczynaniu czynności poprzedzających rozpoczęcie procedury habilitacyjnej. W grudniu 2008 r. Rada Wydziału jednogłośnie wybrała Zespół, który miał ocenić dorobek dr M. Migalskiego, w składzie zaproponowanym przez Dziekana (znaleźli się w nim wyłącznie politolodzy: Dziekan oraz prof. prof. Włodzimierz Bernacki, Ewa Bujwid-Kurek, Antoni Dudek, Jan W. Tkaczyński i Andrzej Zięba). 
  Na zebraniu Zespół podjął poprzez głosowanie decyzję o przedstawieniu Radzie Wydziału wniosku o wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr Migalskiego. Na posiedzeniu Rada Wydziału, mimo pozytywnej opinii recenzenta wydawniczego prof. Andrzeja Antoszewskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego, nie podjęła jednak decyzji o wszczęciu postępowania habilitacyjnego. Do wymaganych przy większości bezwzględnej 17 głosów zabrakło jednego (oddano 16 głosów „za”). Dr Migalski znany jest ze swoich antykomunistycznych poglądów, co jak się wydaje mogło mieć decydujący wpływ na decyzję Rady.
  Jak stwierdzają członkowie NFA, powyższe przykłady to tylko wierzchołek góry lodowej, zaś podobnych sytuacji w całej Polsce jest wiele, nie są natomiast nagłaśniane przez media.
  W związku z powyższym mam następujące pytania:
  – Czy Pani Minister znane są opisane przypadki, a także inne podobne?
  – Czy Pani Minister przewiduje zajęcie oficjalnego stanowiska w powyższej sprawie?
  – Czy zostaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęte działania, mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji?
  – Czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracuje nad zmianami w zakresie oceny dorobku naukowego pracowników nauki, aby wyeliminować możliwość oceny niemerytorycznej?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: