Krytyka systemu recenzji

Nauka, krytyka systemu recenzji

Makroskop, laboratorium przyszłości

 Michael Nielsen na swym blogu przekonuje, że system peer review daleki jest od doskonałości….czy przykładanie zbyt silnej wagi do systemu recenzenckiego ma sens inny, niż biurokratyczny (takie są wymogi kariery naukowej, by mieć publikacje w recenzowanych pismach). Na szczęście Einstein, na wcześniej Kopernik, Galileusz, Newton nie martwili się zbytnio o karierę. Gdyby zaś chcieli polegać przed publikacją na opinii kolegów, to jeszcze do dziś w szkołach uczono by systemu geocentrycznego.

Zwierzchnik polskiego prawosławia bardzo chciał zostać profesorem

Przeszłość arcybiskupa Sawy

RZ

Zwierzchnik polskiego prawosławia od 1965 roku był świadomym i tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Jurek – wynika z akt zachowanych w IPN.

Biskupowi bardzo zależało wówczas na zdobyciu profesury w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W rozmowach z SB narzekał, że nikt nie chce się podjąć recenzji jego dokonań naukowych, co było wymogiem otrzymania tytułu.

———

patrz także 

Dobrzypolitycy.pl

dp_logo

Dobrzypolitycy.pl, a wyborcy surowi

Rz

Nowy społecznościowy portal ma być nieustającym sondażem popularności przedstawicieli narodu: od Sejmu aż po gminy. Na liście jest już prawie 50 tysięcy działaczy.

– Ruszyliśmy 8 stycznia. Wnioski mogą być przedwczesne, a nazwa witryny jest sformułowaniem trochę mylącym – przyznaje Zbigniew Górniak, opolski dziennikarz, pomysłodawca i współtwórca portalu Dobrzypolitycy.pl. – Chodzi nam o jak najszerszą, rzetelną ocenę naszych wybrańców a „dobrzy” to wyraz pragnień, by takimi byli.

A ponieważ politycy zwracają teraz uwagę przede wszystkim na słupki poparcia, twórcy portalu uważają, że będzie dla nich pomocny. – Stworzyliśmy miejsce ich ciągłej oceny, lepszej niż sondaże – mówi Ryszard Poliwoda. – Wyborca może tu wyrazić opinię codziennie, a nie raz na cztery lata.

Polityków skatalogowano według funkcji: w Sejmie, Senacie, rządzie, Kancelarii Prezydenta. Są też działacze ugrupowań pozaparlamentarnych, europosłowie, politycy wojewódzcy, powiatowi i gminni w urzędach, sejmikach i radach. Można im wystawić ocenę od skandalicznej (1) do wybitnej (6). – Mamy 49 tysięcy osób. Ale lista jest otwarta – zachęca Górniak. – Każdy może dodać polityka, jednak zanim zaistnieje on na stronie, będzie zweryfikowany przez redaktorów.

W pierwszej dobie na stronę zajrzało 1800 internautów, następnej ponad 4500

Portal, na którym można oceniać polityków www.dobrzypolitycy.pl

Oświadczenie Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych

Oświadczenie Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych

Rz

Od powstania koalicyjnego rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego minął ponad rok. Do chwili obecnej rząd nie przedstawił opinii publicznej spójnej koncepcji polityki przeciwdziałania korupcji*. Brakuje koncepcji działań prewencyjnych i edukacyjnych, stanowiących niezbędne uzupełnienie działań śledczych.

Pomimo zapewnień, które płynęły ze strony przedstawicieli rządu nie powstał projekt nowelizacji ustawy antykorupcyjnej. Dopiero w listopadzie 2008 r. został częściowo odtajniony i udostępniony opinii publicznej raport Pełnomocnika rządu ds. opracowania programu zwalczania nadużyć w instytucjach publicznych, minister Julii Pitery, podsumowujący działalność Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przygotowany przez nią w grudniu 2007. Jego zawartość rozczarowuje.