Agent SB napisał książkę dla kombatantów Czerwca’56

poznanski-czerwiec

Agent SB napisał książkę dla kombatantów Czerwca’56

Głos Wielkopolski

Dariusz Matelski, jedyny dotychczas ujawniony tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, napisał książkę dla kombatantów Poznańskiego Czerwca 1956. Publikację sfinansował poznański samorząd, wojewoda i… „Solidarność”.

Starania poznańskich historyków, by władze UAM wyciągnęły wobec Matelskiego konsekwencje za współpracę i donoszenie na kolegów, nie dały żadnego rezultatu. Przeciwnie, można odnieść wrażenie, że ostatnio eks-TW robi karierę. Od czerwca 2008 roku Matelski jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Historii UAM, a od października jest profesorem nadzwyczajnym Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (wykłada w jej oddziale w Bydgoszczy). 

– On czuje się bezkarny. A może jest dumny z tego, co robił w PRL? Nigdy nie przeprosił mnie i innych, na których donosił – mówi prof. Tomasz Schramm. 

Habilitacyjna ruletka

ruletka

O profesorze, który jest za, a nawet przeciw

GW

Prof. Krzysztof Drews z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu napisał dwie recenzje pracy habilitacyjnej wrocławskiego lekarza. Jedna jest entuzjastyczna, druga dyskwalifikuje habilitację.

Obie recenzje tego samego dnia trafiły do dziekanatu Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Zdziwiona pani dziekan prof. Jolanta Antonowicz-Juchniewicz poprosiła profesora Drewsa o wyjaśnienie, którą ocenę ma przyjąć za obowiązującą. Drews przeprosił za zamieszanie i wskazał na drugą, czyli tę krytyczną. 

Poznański profesor był jednym z czterech recenzentów pracy habilitacyjnej dr. Jarosława Pająka z II Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej we Wrocławiu. Rozgoryczony dr Pająk uważa, że Drews uległ naciskom i dlatego druga jego opinia jest skrajnie negatywna. Za jej sprawą nie uzyska habilitacji, bo od pozostałych recenzentów ma już dwie pozytywne i jedną negatywną ocenę. Żeby obronić pracę, musiałby mieć trzy opinie akceptujące.

W pierwszej recenzji prof. Drews napisał, że cel pracy dr. Pająka jest pionierski, a proponowane rozwiązania kreatywne, nowoczesne i godne uznania. Autora nazwał „dojrzałym i wysoko wykwalifikowanym pracownikiem naukowym zasługującym na tytuł doktora habilitowanego”. Tekst recenzji jest kompletny, spójny, rzeczowo uargumentowany. Wprawdzie brakuje pod nim podpisu profesora, ale on się do niego absolutnie przyznaje. 

W drugiej recenzji profesor miażdży autora pracy. Stwierdza, że to mogłaby być najwyżej praca doktorska, a „dr Jarosław Pająk nie spełnia kryteriów stawianych przed kandydatami do stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych”. 

———

Profesor wytycza nowe kierunki

GW

prof. Drews wytycza recenzentom nowe kierunki i sposoby działania. Można sądzić, że w przyszłości kilka recenzji jednej pracy będzie wystawianych na licytacji, co tylko podniesie poziom habilitacji. 
Chwała pionierom! Precz z malkontentami!

————

Prof. Drews zszokował rektora

GW

Wczoraj poprosiliśmy rektora Uniwersytetu Medycznego o komentarz. Prof. Wysocki nie krył, że jest zszokowany publikacją „Gazety”.

Rzecznik uczelni Marek Ruchała zapewniał, że sprawa poruszyła całe środowisko. Dodał, że rektor spotka się z prof. Drewsem najprawdopodobniej w poniedziałek. – Rektor ma świadomość, że musi w tej sprawie podjąć jakieś kroki – zapewnił rzecznik. 

Seminarium: Sieć uczonych?

Seminarium: Sieć uczonych?

zaproszenie_seminarium_18-12-2008Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe pt. „Sieć uczonych? Powiązania w polskim systemie innowacyjnym”, które odbędzie się 18 grudnia (czwartek) w godzinach 10.00 – 12.00 w sali im. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim na Uniwersytecie Warszawski.

Na seminarium zostaną zaprezentowane wyniki badania pt. „Spójność terytorialna polskiego systemu innowacyjnego w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych”.

Zamysłem podjętego wysiłku badawczego było wyjście poza utarte ścieżki badania systemów innowacji na poziomie krajowym i regionalnym w Polsce oraz zwrócenie się w kierunku analiz efektów, nie zaś nakładów związanych z innowacyjnością, przy równoczesnym uwzględnieniu wymiaru przestrzennego. Ponadto celem badawczym było dostarczenie wiedzy o sieciowych powiązaniach w polskim systemie innowacyjnym przy zastosowaniu nowych metod analiz i prezentacji.

Nowatorski charakter podjętych badań wynika, po pierwsze, z wykorzystanych danych – aktywność publikacyjna ośrodków naukowych, uczestnictwo w programach badawczych UE, po drugie, z zakresu przestrzennego analizy – poziom podregionów oraz po trzecie, z zastosowanych metod – analiza sieciowa. Badanie opiera się na szerokim materiale empirycznym: analizowano ponad 72 tys. polskich publikacji indeksowanych w Web of Science, niemal 1,5 tys. projektów z polskim udziałem realizowanych w ramach 6. Programu Ramowego UE oraz wszystkie  krajowe instytucje wsparcia innowacyjności i transferu technologii.

Więcej informacji na temat seminarium znajduje się w załączonym zaproszeniu.

Zapraszamy do udziału w seminarium i dyskusji.

Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG,
Uniwersytet Warszawski

Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Teologia Polityczna

teologia

Polityka z perspektywy ostatecznej
Rz, Niepoprawne Bronisław Wildstein

Kiedy pięć lat temu ukazał się pierwszy numer rocznika filozoficznego “Teologia Polityczna”, nawet przychylni obserwatorzy kręcili głowami. Opasły rocznik filozoficzny redagowany i publikowany własnym sumptem przez dwóch niespełna czterdziestoletnich intelektualistów, Marka A. Cichockiego i Dariusza Karłowicza, wydawał się przedsięwzięciem nierokującym nadziei. I jeszcze ten tytuł…

“Teologia Polityczna” coraz częściej organizuje spotkania i debaty na temat rozmaitych zjawisk kulturalnych: książek, spektakli, filmów, i staje się coraz istotniejszym ośrodkiem naszego życia intelektualnego. Dorobiła się także na bieżąco redagowanej gazety, którą jest jej bogata strona internetowa stanowiąca także najlepszy przewodnik po wszystkich przedsięwzięciach “Teologii”.