Internet a społeczeństwo

 

internet-szerokopasmowy

Internet szerokopasmowy – źrodło

Łącza międzyludzkie

Tygodnik Powszechny

Prof. Andrzej Jajszczyk: Każdy powinien mieć prawo dostępu do sieci szerokopasmowej. Bez niej społeczeństwo nie może dziś funkcjonować. Rozmawiał Michał Kuźmiński

I my, pod wpływem rozwoju telekomunikacji, zmieniliśmy się jako społeczeństwo. Względna łatwość w dostępie do informacji powoduje, że żyjemy w jej natłoku, mamy trudności w jej selekcjonowaniu, ale z drugiej strony społeczeństwo tak się zmienia, że bez dostępu do informacji nie potrafimy już funkcjonować. Opinie o wpływie internetu są skrajne: niektórzy twierdzą, że zerwał on więzi międzyludzkie – widzimy się przez łącza, lecz nie mamy czasu, by się spotykać. Inni mówią, że przeciwnie: sieć pozwala na nawiązywanie kontaktów, w tym takich, których nie moglibyśmy nawiązać nigdy wcześniej, a one prowadzą do spotkania w rzeczywistości.

Internet nie tylko sam przyspiesza, lecz powoduje też, że przyspiesza wszystko wokół. Kiedyś zdobycie artykułu naukowego mogło zająć tygodnie i wymagać żmudnej korespondencji, dziś trwa to kilka sekund. Ale może wtedy więcej czasu zostawało na myślenie?

Nagroda im. Stefana Banacha w dziedzinie matematyki

banach

Ustanowiono Nagrodę im. Stefana Banacha w dziedzinie matematyki

PAP – Nauka w Polsce

Nagroda im. Stefana Banacha (Banach Prize) to nowa, międzynarodowa nagroda przyznawana za najwybitniejszą rozprawę doktorską w dziedzinie nauk matematycznych. Wartość wyróżnienia, które po raz pierwszy zostanie wręczone w przyszłym roku, wyniesie 20 tys. zł. 6 listopada w Krakowie odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o ustanowieniu nagrody. Zawarli je przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Matematycznego (PTM) oraz firmy informatycznej Ericpol Telecom, która jest fundatorem wyróżnienia. 
Coroczna nagroda finansowa, której wartość w roku 2009 wyniesie 20 tysięcy złotych, będzie przyznawana przez jury, w którego składzie zasiądą przedstawiciele PTM oraz fundatora. Pierwsze wręczenie wyróżnienia planowane jest 1 lipca 2009 roku. Pierwsza edycja będzie obejmowała prace z Polski, Białorusi, Litwy i Ukrainy. Zasięg kolejnych ma stopniowo objąć kraje Europy Środkowo- Wschodniej i Unii Europejskiej.

Patron nagrody prof. Stefan Banach (1892 – 1945) jest twórcą analizy funkcjonalnej, dużego i ważnego w nowoczesnych zastosowaniach działu matematyki. Wykładał na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie stworzył Lwowską Szkołę Matematyczną. W latach wojny 1939-45 był prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. RGR

——-

Stefan Banach w Wikipedii

W 1920 (nie mając dyplomu ukończenia studiów) doktoryzował się na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie na podstawie tezy: Sur les opérations dans les ensembles abstraits et leur application aux équations intégrales (Fundamenta Mathematicae, III, 1922), w której zawarł podstawowe twierdzenia analizy funkcjonalnej, nowej dyscypliny matematyki.

Po zajęciu Lwowa przez wojska sowieckie (22 września 1939) był profesorem Uniwersytetu Lwowskiego, dziekanem Wydziału Matematyczno-Fizycznego, został też członkiem korespondentem Akademii Nauk Ukraińskiej SRR. Chociaż stronił od polityki, zgodził się zostać delegatem do Lwowskiej Rady Miejskiej.

W czasie okupacji niemieckiej (19411944) Lwowa, z powodu zamknięcia przez Niemców uczelni wyższych, pozbawiony możliwości pracy zawodowej, wraz z wieloma innymi przedstawicielami nauki, kultury, członków ruchu oporu, młodzieży gimnazjalnej i akademickiej we Lwowie był wraz z synem Stefanem, studentem medycyny, karmicielem wszy w Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym i Wirusami profesora Rudolfa Weigla, dzięki czemu posiadał dokument, który skutecznie chronił przed rozmaitymi represjami okupantów. Od 1942 do 1944 był wykładowcą matematyki na Państwowych Technicznych Kursach Zawodowych.

Po ponownym zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną (27 lipca 1944) kontynuował swoją pracę na Uniwersytecie Lwowskim jako kierownik katedry matematyki. Wykładał też w Lwowskim Instytucie Politechnicznym. Mieszkał u zaprzyjaźnionej rodziny lwowskich kupców Riedlów w ich kamienicy przy ul. Dwernickiego 12. Przygotowywany był jego wyjazd na stałe do Krakowa, gdzie miał podjąć wykłady na UJ. W styczniu 1945 zachorował jednak na raka płuc i wyjazd nie doszedł do skutku. Zmarł 31 sierpnia 1945,

——-

Wortal poświęcony Stefanowi Banachowi (1892 – 1945)

——–

Stefan Banach