Wolszczan zrezygnował z profesury na UMK

Wolszczan zrezygnował z profesury na UMK

GW

Prof. Aleksander Wolszczan zrezygnował z etatu profesora zwyczajnego na toruńskim uniwersytecie. Ostateczna decyzja w sprawie słynnego astronoma jest teraz w gestii rektora UMK. Zaraz po otrzymaniu rezygnacji rektror zwrócił się do Wolszczana z prośbą o rozmowę, po której miałby podjąć decyzję, ale do tej pory nie było odzewu ze strony naukowca.

Rząd przeznaczy więcej na naukę

Rząd przeznaczy więcej na naukę

Rz

Nakłady państwa na naukę i na szkolnictwo wyższe nadal są niewystarczające – ocenił premier Donald Tusk podczas uroczystości wręczenia nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego za osiągnięcia w rozwoju nauki.

Tusk zapewnił, że trwały wzrost środków przeznaczanych na naukę i szkolnictwo wyższe jest jednym z priorytetów jego rządu.

Tusk zaznaczył jednak, że pieniądze przeznaczane w budżecie na naukę i szkolnictwo wyższe – odpowiednio 1 mld oraz 700 mln zł – stanowią poważny wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Ze względu na sytuację na rynkach finansowych na świecie premier nie chciał podać precyzyjnej prognozy, ile rząd przeznaczy na naukę i szkolnictwo wyższe w 2010 r.