Inauguracja produkcji wina na UJ, tym razem legalnej

źródło

Toast za pomyślność Uniwersytetu

GW

Inaugurację zakończył toast za pomyślność Uniwersytetu Jagiellońskiego, pierwszy raz wzniesiony rodzimym, uniwersyteckim winem

W całym kraju zainaugurowano rok akademicki

W całym kraju zainaugurowano rok akademicki

PAP – Nauka w Polsce

Dla ok. 2 mln studentów rozpoczął się rok akademicki. Pierwszy rok studiów rozpoczyna niemal 500 tys. osób na ok. 450 uczelniach, z tego 130 publicznych.

Podczas uroczystej inauguracji na Politechnice Warszawskiej prezydent Lech Kaczyński opowiedział się za tworzeniem flagowych kierunków (według planów rządu Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących – KNOW) oraz przeciw zniesieniu habilitacji.

Rektor PS prof. Włodzimierz Kiernożycki podkreślał w przemówieniu inauguracyjnym konieczność przeprowadzenia reformy w szkolnictwie wyższym. „To, że szkolnictwo wyższe w Polsce wymaga reformy, jest bezdyskusyjne” – mówił. Jednak – jak podkreślał – skuteczne przeprowadzenie reform, zmierzających doázwiększenia konkurencyjności PS wobec innych ośrodkówánaukowo-dydaktycznych w Europie – wymagaáznacznych nakładów finansowych, m.in. na modernizację bazyánaukowo-dydaktycznej

O fundusze upominała się też rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow podczas inauguracji roku akademickiego na UW. Podkreśliła, że szkolnictwo wyższe cierpi na niedofinansowanie i właśnie brak funduszy jest przyczyną niskich wyników polskich najlepszych uczelni w światowych rankingach. Oceniła, że w przyjętym niedawno przez rząd projekcie budżetu na 2009 r. widać wprawdzie wzrost nakładów na badania naukowe, ale już na szkolnictwo wyższe nie .

Wykluczenie cyfrowe

Internetowa klęska Polski

Dziennik

Polska ma jeden z najniższych w całej Unii Europejskiej wskaźników dostępu do szerokopasmowego internetu – wynika z danych opublikowanych przez Komisję Europejską. Wykluczenie cyfrowe grozi blisko 40 proc. Polaków, podczas gdy średnia unijna to zaledwie siedem procent. Gorzej niż u nas jest jedynie w Rumunii – czytamy w DZIENNIKU.

Unijni eksperci już od dawna podkreślają wagę dostępu do sieci. „Jest konieczny, by skutecznie walczyć z wykluczeniem cyfrowym, czyli degradacją społeczną części mieszkańców” – mówi jeden z rzeczników KE Martin Selmayr.

Na razie nie wiele wskazuje na to, by Polsce uda się szybko dogonić Zachód.

Według ekspertów z Komisji Europejskiej internet, a szczególnie ten szybki, niewymagający łącza telefonicznego i gwarantujący wygodne ściąganie danych, to równie podstawowe dobro jak telefony stacjonarne, i każdy obywatel Europy powinien mieć bezwarunkowo zapewniony do niego dostęp. Komisja zapowiada, że do 2010 r. szerokopasmowy dostęp do sieci zostanie wpisany do unijnej dyrektywy o usługach powszechnych. Gdy to nastąpi, państwa Unii w tym Polska zostaną zobowiązane do zagwarantowania go wszystkim swoim obywatelom.