Reforma nauki dla rozwoju Polski

Budujemy na wiedzy. Reforma nauki dla rozwoju Polski

Strona MNISW

25 września 2008 r.

W historii polskiej nauki rozpoczyna się nowy rozdział. MNiSW przygotowało pakiet pięciu ustaw reformujących system nauki w Polsce. Szczegóły podane zostaną w czwartek 25 września o godz. 11.00, na specjalnej konferencji prasowej
 

Reformy mają na celu efektywniejsze zaangażowanie nauki w rozwój gospodarczy kraju i podwyższenie poziomu kapitału intelektualnego Polaków. Zmienione zostały zasady finansowania instytucji naukowych, preferowany będzie większy udział w finansowaniu badań przez sektor biznesu, utworzone zostało również Narodowe Centrum Nauki – zewnętrzna agencja wykonawcza, niezależna od polityków.

Pakiet reform „Budujemy na wiedzy”:

 • utworzenie Narodowego Centrum Nauki,
 • reforma Polskiej Akademii Nauk,
 • reforma Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 • utworzenie Instytutów Badawczych na bazie Jednostek Badawczo-Rozwojowych,
 • Zasady Finansowania Nauki. 

  Fundacje nie wiedzą, ile zabrał im fiskus


  Fundacje nie wiedzą, ile zabrał im fiskus
  Rz
  Nie wszystkie pieniądze z 1 procentu zasiliły konta adresatów. Czasami wystarczył drobny błąd w nazwie stowarzyszenia lub fundacji, aby środki zostały w budżecie, zamiast trafić na szczytny cel.
  Z danych Izby Skarbowej w Warszawie (na 31 sierpnia) dowiedzieliśmy się, że tylko na Mazowszu z przyczyn niezależnych od urzędów skarbowych nie przekazano 800 tys. zł. Nikt nie wie, jaka jest skala tego problemu w całym kraju. Ministerstwo Finansów twierdzi, że nie prowadzi tego rodzaju statystyk.
  Ile faktycznie pieniędzy powinny dostać organizacje pożytku publicznego, nie wiedzą one same, bo dane osób, które w rozliczeniu za 2007 r. zechciały podzielić się z nimi 1 procentem podatku, są anonimowe. Nie wiadomo więc, o ile rekordowe wpływy (bo około 5 mln podatników darowało w sumie prawie 300 mln zł) byłyby większe, gdyby wszystkie zadeklarowane kwoty zasiliły konta organizacji.
  Z sygnałów napływających do redakcji wynika, że brak jednolitych wytycznych Ministerstwa Finansów sprawił, iż urzędy skarbowe w różnych częściach kraju inaczej interpretowały przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące darowania 1 procenta