Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu

PE-źródło

PE: 23 sierpnia Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu

Komunikat prasowy  
 

Parlament Europejski proponuje, by dzień 23 sierpnia ogłosić Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, którego celem będzie upamiętnienie ofiar masowych deportacji i eksterminacji, a jednocześnie ściślejsze zakorzenienie demokracji oraz wzmocnienie pokoju i stabilizacji. Pod oświadczeniem podpisało się 409 deputowanych.

 

W oświadczeniu pisemnym, które przyjął Parlament posłowie odwołują się do Konwencji ONZ o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości oraz do zapisów Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności dotyczących przestrzegania praw człowieka, prawa do życia, zakazu tortur oraz zakazu niewolnictwa i pracy przymusowej.
 
Parlament przypomina, że podpisany między Związkiem Radzieckim a Niemcami pakt Ribbentrop-Mołotow podzielił Europę na dwie strefy interesów. Masowe deportacje i morderstwa popełnione w ramach aktów agresji stalinizmu i nazizmu, kwalifikują się do kategorii zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości.
 
Posłowie mają świadomość, że Europa słabo orientuje się w tym, jaki wpływ wywarł reżim radziecki na byłe komunistyczne republiki, oraz jakie było znaczenia jego okupacji dla obywateli tych krajów. Jednocześnie zwracają uwagę, że program „Europa dla obywateli” przewiduje działanie „Aktywna pamięć europejska”, którego celem jest zapobieżenie powtórzeniu się zbrodni nazizmu i stalinizmu w jakiejkolwiek formie.
 
Przewodniczący PE Hans-Gert PÖTTERING (EPP-ED, DE) poinformował, że pod oświadczeniem podpisała się wymagana liczba posłów i zostanie ono wpisane do protokołu sesji wśród innych dokumentów przyjętych przez Parlament Europejski we wtorek, 23 września. Oświadczenie zostanie przekazane parlamentom państw członkowskich UE, gdyż to państwa członkowskie ostatecznie zadecydują, czy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu zostanie ustanowiony. Kilka państw członkowskich już zadeklarowało przychylność dla tej inicjatywy. Z apelem o jej poparcie do Marszałów Sejmu i Senatu RP zwróciła się także polska eurodeputowana Urszula GACEK 
—————

Roszkowski: Zachód potępił zbrodnie Stalina

Polska

A czy Pan wierzy, że taka rezolucja coś zmieni w świadomości młodych mieszkańców Unii Europejskiej?
No jasne, że wierzę. Podręczniki uczniów starej Unii wciąż są naszpikowane wiadomościami o reżimie nazistowskim, ale niewiele pisze się w nich o zbrodniach, jakich dokonał Stalin. Teraz, po tej uchwale, cała Europa już wie, że nazizm i stalinizm były takimi samymi zbrodniczymi totalitaryzmami, które mają na sumieniu miliony ofiar. 

Kupujcie garaże i róbcie w nich naukę !

źródło

Nawet student pracujący w garażu może dostać grant!

studentnews.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chciałoby, żeby o grant badawczy nie musiał występować wydział, instytut czy inna sformalizowana jednostka, ale samodzielny zespół badawczy lub nawet pojedyncza osoba – powiedziała minister nauki Barbara Kudrycka.

„Nawet studenci, którzy w garażu chcą pracować, aby zrealizować jakiś projekt, a będą mieć ciekawy pomysł, oceniony wysoko, będą mogli otrzymać nie tylko grant, ale nawet dotację statutową na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności” – podkreśliła Kudrycka.

Minister nauki objęła patronatem III Konferencję Naukowo- Techniczną Doktorantów i Młodych Naukowców pt. „Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki”, zorganizowaną na Politechnice Warszawskiej