Reforma nauki jest potrzebna

Kudrycka: reforma nauki jest potrzebna

PAP-Nauka w Polsce

Barbara Kudrycka podczas posiedzenia Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), które odbyło się w Warszawie.

Kudrycka przypomniała rektorom, że w ministerstwie trwają obecnie prace nad przygotowaniem pakietu ustaw, który ma zreformować polską naukę. Są to m.in.: ustawy o Narodowym Centrum Nauki oraz o Narodowym Centrum Badań Rozwoju, nowelizacja ustawy o Polskiej Akademii Nauk, ustawa o Instytutach Badawczych (w miejsce ustawy o Jednostkach Badawczo-Rozwojowych) oraz nowelizacja ustawy o zasadach finansowania nauki.

„Chcielibyśmy przedstawić je do konsultacji społecznych już w połowie września br. – zapowiedziała minister. – W następnej kolejności przygotujemy założenia reformy szkolnictwa wyższego, która przedstawiona będzie władzom KRASP w ostatnim kwartale roku”.

Kudrycka powiedziała, że w tym roku MNiSW uzyskało korzystne finansowanie z budżetu państwa, które podzielono na dwa działy: dział Nauka oraz dział Szkolnictwo Wyższe „W dziale Nauka wzrost nakładów jest bardzo znaczny i wynosi ponad 26 proc. – zaznaczyła. – W sumie mamy ponad 1,40 mld zł. Udało nam się także uzyskać z resortu obrony narodowej dodatkowe 304 mln zł na projekty dotyczące badań w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa”.

Mobbing internetowy

źródło

Ofiary cyberprzemocy

DZIENNIK

Wyzwiska, kpiny i wulgarne wpisy na portalach społecznościowych, nieprawdziwe i szkalujące informacje, a czasem nawet groźby – tak nastolatki gnębią w internecie nielubianych kolegów.Już ponad połowa dzieci w wieku od 12 do 17 lat przyznaje, że padła ofiarą cyberprzemocy – pisze DZIENNIK.

Jak reagować? 
„Przede wszystkim dzieci należy wychowywać, uczyć wartości. Bardzo często bowiem nie zdają sobie sprawy, że robią coś naprawdę złego. Jeśli ktoś obraża drugiego w internecie, to dlatego, że nie został nauczony szacunku do drugiego człowieka.”- *Jakub Śpiewak, założyciel fundacji Kidprotect.pl

„Można interweniować u administratorów portali, jednak oni nie zawsze reagują szybko, choć powinni. Każdy portal musi mieć regulamin, zgodnie z którym wyklucza się uczestników, którzy popełniają nadużycia. Również szkoła powinna reagować na cyberprzemoc, bo przecież nauczyciele, którzy zaniedbują monitorowanie internetu, nie wiedzą, co się tak naprawdę dzieje z ich uczniami. A zasięg cyberprzemocy jest ogromny. Z badań przeprowadzonych przez fundację Dzieci Niczyje oraz Gemius wynika, że aż 52 proc. młodych użytkowników padło jej ofiarą, więc szkoła musi się nauczyć walczyć z tym zagrożeniem.”- Marta Wojtas jest psychologiem, konsultantem linii Helpline.org.pl 

————–
Cyberbulling – Groźby i nękanie 

Mobbing internetowy 

 

325. rocznica bitwy pod Wiedniem


Juliusz Kossak-Sobieski pod Wiedniem

325. rocznica bitwy pod Wiedniem
PAP-Nauka w Polsce
12 września 1683 roku pod Wiedniem wojska polsko-habsburskie pod wodzą króla Jana III Sobieskiego pokonały armię Imperium Osmańskiego, dowodzoną przez wezyra Kara Mustafę. Imperium Osmańskie przez wieki opierało swoją potęgę na podbojach, początkowo głównie obszarów azjatyckich. Jednak w XVII wieku Turcy rozpoczęli podbój terenów europejskich, atakując Bałkany, Węgry, księstwa rumuńskie, Kretę i Siedmiogród. W roku 1672 zajęli należące do Polski Podole, zaś kozacki hetman Piotr Doroszenko uznał zwierzchnictwo Turcji nad Ukrainą.

Sobieski ocalił całą Europę
Nasz Dziennik
Dżihad – święta wojna z Lechistanem oraz chrześcijańską Europą, został ogłoszony wtedy we wszystkich krajach islamskich. Wtedy, w 1683 roku, cała Europa Południowo-Wschodnia (m.in. Grecja, Albania, Bułgaria, Rumunia, część Ukrainy i Węgier, Serbia, Chorwacja, Bośnia) była od 400-500 lat podbita przez Turków. Imperium otomańskie w 1683 roku miało na celu podbój zachodu Europy. Wielki wezyr Kara Mustafa otwarcie głosił pod Wiedniem, że jego wojska dotrą doliną Dunaju do jądra Europy i utworzą Kalifat Europejski. Nie ulega wątpliwości, że król Jan Sobieski i Polacy uratowali wtedy naszą cywilizację, cokolwiek rozumielibyśmy pod tym pojęciem.
W roku 2001, atakując Amerykę, terroryści arabscy nawiązali do bitwy pod Wiedniem, aby pomścić największą klęskę islamu. Taka jest geneza historyczna 11 września 2001 r. oraz związków przyczynowo-skutkowych Wiednia 1683 r. i Nowego Jorku 2001 roku.
W Polsce o związku przyczynowym pomiędzy bitwą pod Wiedniem a atakiem na Amerykę mówił jedynie biskup polowy Wojska Polskiego ks. Tadeusz Płoski.
Przywódcy Al-Kaidy, zarówno Bin Laden i Al-Zawahiri, jak też inni, to nie prymitywni terroryści, ale fanatycy posiadający wykształcenie zdobyte często na uczelniach amerykańskich i europejskich. Znakomicie znają Zachód, także historię konfliktów islamu z Zachodem. Dla nich data 11 września 1683 r. jest ważna i jednoznaczna.

Wzrost nakładów na naukę

Tusk o wzroście nakładów na naukę

PAP-Nauka w Polsce

O niespotykanych – jak dotąd – nakładach na naukę, przewidzianych w projekcie budżetu na 2009 r., mówił podczas inauguracji XVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy premier Donald Tusk. „Zaproponowaliśmy niespotykany – jeśli chodzi o skalę – wzrost nakładów na naukę” – powiedział premier. Podkreślił, że innowacyjność domaga się pieniędzy. Przypomniał, że projekt budżetu przewiduje wrost nakładów na naukę o 25 proc., czyli o ponad 1 mld zł.