Instytut Pamięci Narodowej – konferencja naukowa


Konferencja naukowa „»Twórczość obca nam klasowo«. Aparat represji wobec środowisk twórczych w okresie Polski Ludowej” – Warszawa, 10–12 września 2008 r.
Konferencja organizowana jest w ramach projektu badawczego „Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych”, realizowanego przez Biuro Edukacji Publicznej IPN. Konferencja ma w zamierzaniu być interdyscyplinarna. Dlatego do udziału w niej zaprosiliśmy historyków sztuki, historyków literatury, filmoznawców, teatrologów oraz twórców. W ten sposób problem stosunków na linii władza–twórcy w okresie Polski Ludowej zostanie przedstawiony w szerszej perspektywie. Jak wynika z dotychczasowego stanu badań, wiedza o działalności aparatu bezpieczeństwa w środowisku twórczym stanowi często temat tabu.

Instytut Pamięci Narodowej – konferencja naukowa
Konferencja naukowa „Twórczość obca nam klasowo. Aparat represji wobec środowisk twórczych w okresie Polski Ludowej
Sala Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66, 10 – 12 września 2008 r.
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
10 września 2008 (środa)
m.in.
14.30 – 15.10 Prof. Jerzy Eisler (OBEP IPN Warszawa), Polityka władz wobec środowisk twórczych 1945 – 1990.

11 września 2008 (czwartek)
9.00 – 9.25 Dr Sebastian Ligarski (OBEP IPN Wrocław), Twórczy donosiciele. Osobowe źródła informacji w środowiskach twórczych PRL.

Reakcja SB na obronę autonomii uniwersytetu


SB prześladowała Krystynę Feldman
TVPinfo
Kontrola korespondencji, rewizje w mieszkaniu, namowy do wcześniejszej emerytury – w ten sposób bezpieka gnębiła Krystynę Feldman, zmarłą przed rokiem aktorkę znaną m.in. z filmu „Mój Nikifor” i roli babki Rozalii w serialu „Świat według Kiepskich”. Wszystko to wynika z materiałów, do których treści dotarł serwis internetowy tvp.info. W 1980 roku SB wszczęła wobec aktorki sprawę operacyjnego rozpoznania o kryptonimie „Aranżerka”.

– Krystynę Feldman zaczęto prześladować, bo podpisała się pod listem w obronie autonomii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – mówi Rafał Sierchuła, historyk, który 12 września, podczas warszawskiej konferencji IPN poświęconej stosunkowi aparatu represji do środowisk twórczych, wystąpi z referatem o Feldman. – Oburzenie aktorki wywołały zajścia na uniwersytecie w październiku 1979 roku. Bezpieka zakłóciła wykład organizowany przez Studencki Komitet Solidarności – wyjaśnia historyk.