List do Dyrektorów Instytutów przy Wydziale VI Polskiej Akademii Nauk


List do Dyrektorów Instytutów przy Wydziale VI Polskiej Akademii Nauk
strona PAN

Prof.dr Wojciech Kostowski
Przewodniczący Wydziału Nauk Medycznych PAN

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2008 r.

„Pragnę zwrócić uwagę na trudną sytuację, w jakiej mogą znaleźć się placówki badawcze w Polsce, w tym także placówki Polskiej Akademii Nauk. Zgodnie z projektem ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym, który ma w wersji zbliżonej do ostatecznej ukazać się w ostatnim kwartale br. poważna odpowiedzialność za zdobywanie środków na naukę przypadnie instytutom. Finansowanie tzw. „bazowe”, o czym już wspomniałem w poprzednich listach, ma być ograniczone w istocie do wydatków związanych z utrzymaniem struktury placówki (media, prąd, ogrzewanie etc.). Nieznaczna część (10-20%) będzie mogła być przeznaczona na „konkursy wewnętrzne”, czyli na prace badawcze własne, statutowe. Dotyczyć to będzie zresztą tylko instytutów, które znajdą się w grupie I (może w części też II). Szanse na uzyskiwanie środków budżetowych będą więc bardzo problematyczne. Trudności finansowe uderzają w całą kadrę naukową, przede wszystkim w młodych pracowników nauki, wyrażających słusznie, coraz dobitniej swój niepokój. Już obecnie obserwuje się dramatyczne zmniejszanie zainteresowania absolwentów szkół wyższych pracą naukową. W instytutach medycznych spada zainteresowanie tą pracą absolwentów wydziałów medycznych…….

II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie


II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie
W Krakowie rozpoczął się II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie zorganizowany przez Polską Akademię Umiejętności, Krakowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Uniwersytet Jagielloński oraz Akademię Górniczo-Hutniczą.
Otwierając Kongres premier powiedział, że wszyscy dzisiaj powinni pracować na rzecz silnej pozycji międzynarodowej Polski. Dotyczy to również naukowców i intelektualistów pracujących poza granicami kraju. – Nasza pozycja międzynarodowa będzie zależała od tego, jaki potencjał, także potencjał intelektualny, Polska zbuduje – podkreślił prezes Rady Ministrów.
Zdaniem szefa rządu tylko Polska rozwinięta i szanowana ze względu na elity intelektualne, dorobek naukowy oraz wzrost gospodarczy będzie krajem poważanym przez państwa wewnątrz Unii Europejskiej. – Wasz wspólny wysiłek intelektualny na rzecz innowacyjności polskiej gospodarki, polskiej myśli technicznej to najważniejszy klucz do uzyskania pozycji, której efektem końcowym będzie bezpieczna Polska i bezpieczni Polacy – zaznaczył Donald Tusk.

Referat wprowadzający „Cele i oczekiwania Polskich Stowarzyszeń Naukowych Zawodowych poza Krajem” wygłosił prof. Pierre Zaleski z Francji.

W II Kongresie Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie uczestniczy ponad 70 naukowców m.in. z Belgii, Francji, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Ukrainy i Białorusi.

Kongres zakończy się w niedzielę 7 września.