Studia za tysiąc złotych ( miesięcznie!)


Po tysiąc złotych na zachętę
Rz 22.08.2008
Ministerstwo Nauki ogłosiło listę uczelni, których studenci dostaną specjalne stypendium zachęcające do studiów technicznych
Pieniądze, miesięcznie ok. 1 tys. złotych, dostanie m.in. 30 studentów Politechniki Warszawskiej spośród tych, którzy dostali się na biotechnologię, i tyle samo przyszłych matematyków z Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. Uczelnie te znalazły się na liście 47 szkół wyższych, które zostaną dofinansowane przez Ministerstwo Nauki w ramach programu wspierania kierunków studiów ważnych dla gospodarki.
Za takie resort uznał: inżynierię biomedyczną, mechatronikę, budownictwo, inżynierię środowiska, energetykę, elektrotechnikę, mechanikę i budowę maszyn, automatykę i robotykę, matematykę, biotechnologię medyczną i rolniczą.
– To dopiero pilotaż programu, który zaplanowaliśmy do 2013 r. Liczymy, że do tego czasu liczba studentów na kierunkach zamawianych wzrośnie o prawie 21 tys. – mówi minister Kudrycka. – Na rynku brakuje inżynierów, konstruktorów, technologów medycznych. Dzięki funduszom unijnym liczymy, że więcej studentów będzie starało się dostać na kierunki politechniczne niż na społeczne i humanistyczne.
————–
Uczelnie dla gospodarki
Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane
Lista uczelni dofinansowanych w poddziałaniu 4.1.1
Rozwój potencjału dydaktycznego uczelni