Najlepsze uczelnie świata

Najlepsze uczelnie świata
edunews.pl
„Wszystkie znane rankingi, biorące pod uwagę różne kryteria dotyczące jakości pracy badawczej i dydaktycznej, pokazują ogromną przewagę uniwersytetów amerykańskich nad szkołami w innych częściach świata. Potwierdza to również opublikowany kilka dni temu ranking szanghajski. Niestety wśród 500 najlepszych uczelni znajdują się tylko dwa polskie uniwersytety..Mimo klęsk ponoszonych przez polskie uczelnie w rankingach międzynarodowych i odpływu znakomitych polskich naukowców do uczelni zagranicznych, do dziś nie doczekaliśmy się reformy szkolnictwa wyższego. Zadowalamy się coraz większą liczbą studentów. Być może jest tak, że środowiskom naukowym wcale nie zależy na zmianach na lepsze. Poprawa jakości kształcenia oznaczałaby przecież, że tysiące utytułowanych wykładowców musiałoby po prostu zacząć ciężko pracować, do czego raczej naukowcy nie są przyzwyczajeni. Inna ważna kwestia to wprowadzenie konkurencji w szkolnictwie wyższym – zrównanie w prawach i możliwości rozwoju uczelni prywatnych i publicznych, szybko wymusiłoby poprawę jakości kształcenia i zarządzania na dziesiątkach polskich uczelni.”

Edukacyjny okrągły stół

Prezydent zorganizuje edukacyjny okrągły stół
Rz. 20.08.2008
„Prezydent Lech Kaczyński weźmie udział w organizacji i w obradach edukacyjnego okrągłego stołu. O udział w debacie na temat reformy oświaty zwrócił się do prezydenta Związek Nauczycielstwa Polskiego. Z przedstawicielami ZNP Lech Kaczyński spotkał się w środę
…prezydent zawsze deklarował, że jest przeciwny zbytniemu oddawaniu przez państwo kontroli nad edukacją i służbą zdrowia, a takich właśnie działań rządu obawiają się związkowcy.”

Prezydent zajmie się reformą oświaty
Rz. 21.08.2008
„– Prezydent uznał, że reforma oświaty powinna być przedmiotem szerszej debaty. Prawdopodobnie taki edukacyjny okrągły stół z udziałem Lecha Kaczyńskiego zostanie zorganizowany w połowie września – mówi „Rz” Piotr Kownacki, wiceszef Kancelarii Prezydenta.
Do debaty o reformie przekonał wczoraj głowę państwa ZNP. Jego prezes Sławomir Broniarz już kilka dni temu zapowiedział, że będzie szukał w prezydencie sprzymierzeńca w dyskusji na temat zagrożeń, jakie jego zdaniem niesie wprowadzenie w życie dwóch projektów ustaw przygotowanych przez MEN.
Chodzi o nowelizację Karty nauczyciela i projekt ustawy o systemie oświaty, która wprowadza m.in. obniżenie wieku szkolnego w 2009 r. Proponowane w nich zmiany zdaniem ZNP obniżą jakość kształcenia, mogą doprowadzić do zwolnienia nawet 100 tys. nauczycieli i nie gwarantują im realnego wzrostu płac.”